Współczynnik lambda płyt termoizolacyjnych – wpływ na oszczędności energii cieplnej na przykładzie przeprowadzonej modernizacji

W ciągu ostatnich lat w ofercie producentów systemów ociepleń pojawiło się wiele nowych rozwiązań i materiałów. Planujący inwestycje często zastanawia się jakie rozwiązanie wybrać, aby osiągnąć najkorzystniejszy efekt, przy możliwie niskim nakładzie kosztów inwestycyjnych.

Postanowiliśmy przyjrzeć się najbardziej popularnemu materiałowi izolacyjnemu jakim jest styropian. Dostawcy styropianu mają dostępne w swojej ofercie płyty styropianowe o różnych współczynnikach λ, które na dzień dzisiejszy wynoszą od 0,031 W/mK do 0,044 W/mK.  Styropian w którym  λ = 0,031 W/mK jest przedstawiany jako izolacja w znacznym stopniu wpływająca na poprawę ochrony cieplnej budynku. Sprawdźmy zatem jakie wyniki można osiągnąć stosując płyty o takim parametrze vs płyty styropianowe o współczynniku λ = 0,040 W/mK.

Poligonem doświadczalnym będzie budynek wielokondygnacyjny wielorodzinny dla którego opracowano audyt energetyczny dla potrzeb wsparcia z funduszu termo modernizacyjnego. Wybrano wariant termo modernizacyjny, na podstawie, którego dokonano poprawy efektywności energetycznej budynku. My post fatum postanowiliśmy porównać jego wynik z rozwiązaniami zakładającymi płyty styropianowe o najlepszym na rynku współczynniku λ. Co do całości audytu energetycznego jako narzędzia pomocnego w podejmowaniu decyzji , to jest on kontestowany przez niektórych przedstawicieli branży, ( temat na kolejny materiał) natomiast w części dotyczącej obliczeń związanych z zapotrzebowaniem na energię cieplną opiera się na normach i rozporządzeniach stosowanych w całym budownictwie. Dlatego też dane uzyskane w oparciu o normy i przepisy dają najbardziej miarodajne wyniki pozbawione sympatii, lub antypatii do tego czy innego rozwiązania dostępnego na rynku.

Do porównań zastosowano następujący warianty:

Wariant  zrealizowany  – wariant wybrany na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego.

Alternatywa I – w którym zastąpiono styropian λ=0,04W/mK styropianem o λ=0,031W/mK, przy czym jego grubość została dopasowana do minimalnych WT w zakresie współczynników U dla ścian = tym jakie uzyskaliśmy stosując styropian λ=0,04W/mK.

Alternatywa II – w którym zastąpiono styropian λ=0,04W/mK styropianem λ=0,031W/mK, przy czym jego grubość pozostawiliśmy bez zmian w stosunku do styropianu o współczynniku λ=0,04W/mK.

Wnioski:

Alternatywa I vs Wariant zrealizowany – przy zachowaniu takich samych współczynników U dla przegród, oraz zapotrzebowaniu na energię cieplną koszt modernizacji przegród jest niższy o 12 589 PLN ( co daje 3%). Czas zwrotu inwestycji skrócił się o niecałe 3 tygodnie z 32 miesięcy.

Alternatywa II vs Wariant zrealizowany – udało się poprawić współczynnik U dla przegród aż o ok. 18% przy czym zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynku zmniejszyło się jedynie o 2,2 %. Koszt modernizacji wzrósł o 9 945 PLN (co daje 2,4%). Jeżeli chodzi o zmniejszone zapotrzebowanie na energię cieplną to oszczędności z tego tytułu wyniosłyby dla tego budynku 3825 PLN.

Podsumowanie:

Inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków są przedsięwzięciami o złożonej problematyce. Ich realizacji nie ułatwia natłok różnych rozwiązań technicznych, jak i często na etapie przygotowań musimy ścigać się z czasem. Istotnym jest aby w sposób szczegółowy rozpoznać dostępne na rynku rozwiązania techniczne, włącznie z ich wpływem na efekt końcowy (wspomniana poprawa współczynnika U przy zastosowaniu płyt styropianowych o różnym współczynniku λ vs nieproporcjonalnie zmniejszone zapotrzebowanie na energię cieplną) dla danego budynku. Technologia, która sprawdziła się w przypadku jednego (teoretycznie podobnego) obiektu, nie musi zdać egzaminu w drugim. Każda inwestycja musi być poprzedzona analizą ekonomiczno techniczną, a nad wszystko unikać należy tzw. owczego pędu stymulowanego przez nieuczciwych dostawców. W przypadku ociepleń należy także zoptymalizować sam proces zakupu materiałów i usług, gdyż są one dość niewdzięcznym tematem ze względu chociażby na fakt dużych rozpiętości cenowych,  głównego ich elementu jakim jest styropian. Mamy w tym przypadku do czynienia tak z różnicami cenowymi pomiędzy poszczególnymi producentami, jak i znacznymi wahaniami cen surowca używanego do jego produkcji w okresie całego roku. Zwłaszcza przy niedużych różnicach kosztowych całej inwestycji  jak te przedstawione powyżej może się okazać że w różnych przypadkach końcowy efekt też będzie różny.

Powyższy materiał został przygotowany w oparciu o dane zgromadzone dla konkretnej inwestycji  i informacje w nim zawarte nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji biznesowych.

Opracowanie: zespół  oszczędnybudynek.pl