Wentylacja zdecentralizowana – rozwiązanie do różnych typów budynków

Prawidłowa eksploatacja budynku wymaga min. odpowiedniej wymiany powietrza wentylacyjnego.  Jego ilość zależna jest od przeznaczenia pomieszczenia i została określona w stosownych przepisach, głównie w normie PN-83/B-03430 z poprawką Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

Wentylacja powinna min. zapewnić:

  • Bezpieczeństwo użytkowników,
  • Komfort i dobre samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach,
  • Mikroklimat wewnątrz budynku zapewniający prawidłową eksploatację elementów konstrukcyjnych oraz jego wyposażenia technicznego,
  • Oszczędność energii.

Nowoczesne technologie wykorzystywane do wykonania przegród budynków, w dość znaczny sposób ograniczają naturalną wymianę powietrza, wprowadzając potrzebę stosowania w systemach wentylacji urządzeń wymuszających napływ powietrza świeżego i odpływ zużytego. Uszczelnienie przegród budynków powoduje również zmianę bilansu strat energii cieplnej w poszczególnych obiektach. W starszych budynkach straty ciepła przez wentylację wynosiły ok. 20 – 30%, dla nowych, lub modernizowanych wynoszą one 50 – 60%, a więc zwiększyły się blisko dwukrotnie.

 

 

Z przedstawionych powyżej przykładowych wykresów jasno wynika iż w budynkach nowych, lub termomodernizowanych najwięcej energii cieplnej traci się wraz z powietrzem wentylacyjnym, które musi być odprowadzone z budynku, aby w jego miejsce pojawiło się czyste. Zestawienia bilansów strat energii cieplnej w budynkach  sugerują  konieczność  zastosowania rozwiązań ograniczających straty powietrza wentylacyjnego poprzez zainstalowanie urządzeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, które poza dodatkowymi oszczędnościami energii zapewnią wymaganą przepisami wymianę powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.

W przypadku obiektów nowo budowanych tego typu rozwiązania powinny zostać przewidziane już na etapie projektowania i planowania inwestycji – rzeczywistość jednak bywa  różna. W budynkach poddawanych termomodernizacjom, nad problemem wentylacji niestety rzadko ktoś się pochyla, wychodząc z błędnego przeświadczenia że skoro działała przed remontem, to i będzie działała po.

Systemy wentylacji mechanicznej kojarzą się najczęściej z układem składającym się z centrali wentylacyjnej, oraz przewodów nawiewno wywiewnych z poszczególnych pomieszczeń. Tego typu rozwiązanie potrzebuje dodatkowego miejsca w budynku, oraz może generować dość znaczne koszty inwestycyjne. Koszty które wbrew części opinii powinny się zwrócić, a w przypadku budynków modernizowanych z wykorzystaniem dotacji muszą się zwrócić, gdyż w przeciwnym wypadku inwestor nie otrzyma wsparcia na takie przedsięwzięcie.

         Nad rozwiązaniem tego typu problemów technicznych pochyliła się grupa producentów systemów wentylacji wprowadzając na rynek centrale do wentylacji zdecentralizowanej, czyli takie  które  obsługują jedno pomieszczenie. Konstrukcja tych urządzeń pozwala również na odzysk ciepła.

 

Aktualna oferta rynkowa obejmuje urządzenia do pomieszczeń o większej powierzchni i kubaturze jak sale szkolne, przedszkolne, pomieszczenia biurowe i usługowe, oraz o małej powierzchni które z powodzeniem możemy zastosować w domkach jednorodzinnych, czy też mieszkaniach.

Jeżeli chodzi o budowę i zasadę działania tego typu central wentylacyjnych to dominujące  są dwa rozwiązania techniczne.

Pierwsze z nich to mini centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła do obsługi pojedynczych pomieszczeń montowane na ścianach wewnątrz budynku np. pod oknem lub pomiędzy nimi. Spotykane są też rozwiązania pozwalające na montaż pod sufitem, lub w podłodze. Przewody nawiewne i wywiewne są wyprowadzane przez ścianę na zewnątrz budynku. Niewielkich rozmiarów czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego można  wkomponować w elewację budynku nie burząc jej estetyki. Jednym z wiodących dostawców tego typu urządzeń jest firma TROX BSH Technik Polska.

 

Dane techniczne:

SCHOOLAIR B/ SCHOOLAIR B-HE

FSL-B-ZAB/SEK

 

SCHOOLAIR – V

 

FSL-B-ZAB/SEK

          Innym rozwiązaniem konstrukcyjnym przeznaczonym do pomieszczeń mniejszych są minirekuperatory montowane w jednym otworze ściennym.

 

Urządzenia te są wyposażone w regeneracyjne ceramiczne wymienniki powietrza wentylacyjnego. Jego wyrzut i zasysanie  odbywa się naprzemiennie z wykorzystaniem wentylatora o zmiennym kierunku przepływu – cykl trwa kilkadziesiąt sekund. Tego typu minirekuperatory można znaleźć w ofercie firmy ALNOR Systemy Wentylacji.

 

Wymiary

 

Dane techniczne

 

W ofercie ALNOR Systemy Wentylacji znajdują się również minirekuperatory ścienne serii HRU-WALL-RC, różniące się od przedstawionych powyżej możliwością zdalnego sterowania, oraz bardziej zaawansowaną automatyką, która ustala tryb pracy na podstawie pomiarów temperatury i wilgotności względnej powietrza.

                Potrzebne z punktu widzenia eksploatacji budynku inwestycje w systemy wentylacji z odzyskiem ciepła wymagają zawsze  nakładów finansowych. Obecnie w Polsce jest możliwość pozyskania dofinansowania głównie ze środków NFOŚiGW, lub WFOŚiGW. Wysokość dofinansowania zależy od typu beneficjenta – przedsiębiorstwa, JST, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, czy ostatnio też pojawiła się taka możliwość dla osób indywidualnych w ramach programu Czyste Powietrze. Takie wsparcie z pewnością obniża koszty  inwestycyjne, przy czym jednym z podstawowych warunków jego uzyskania jest przedstawienie analizy techniczno ekonomicznej ( audytu energetycznego, lub termomodernizacyjnego) wykazującej zasadność montażu takiego systemu wentylacji.

Powyższy materiał jest objęty prawami autorskimi. Kopiowanie, powielanie treści, zdjęć, rysunków, oraz zestawień w nim zawartych możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody autora.

Opracowanie: MW oszczędnybudynek.pl