Wentylacja hybrydowa – koszt wykonania

Montażem wentylacji hybrydowej jest zainteresowana coraz większa grupa inwestorów. Decyzję taką rozważają zarówno spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale także deweloperzy wznoszący nowe budynki w których nie przewidziano zastosowania wentylacji mechanicznej, jak również zarządzający budynkami zamieszkania zbiorowego jakimi są akademiki czy domy studenckie. W trakcie tych rozważań zawsze pojawia się pytanie o koszty i w ostatnim czasie odnotowaliśmy wzrost zapytań dotyczący tego istotnego aspektu każdej inwestycji. Nakłady inwestycyjne będą się różniły, nie tylko w zależności od typu, konstrukcji i przeznaczenia budynku, ale przede wszystkim elementów w jakie może, a nie musi on być wyposażony, a należą one do systemu wentylacji hybrydowej. Na system ten składają się:

  • Nawiewniki okienne,
  • Turbowenty hybrydowe,
  • Elementy instalacji elektrycznej obsługujące pracę turbowentów.

Do powyższych należy doliczyć koszt robocizny, oraz ewentualnych projektów, np. instalacji elektrycznej.

Zasadnicze pytanie w zakresie wyposażenia budynku sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy okna są wyposażone w nawiewniki, oraz czy zostały one prawidłowo dobrane do wymaganych przepływów powietrza ( zgodnych z PN-83/B-03430). Jeżeli okna są wyposażone w nawiewniki i nie ma konieczności ich wymiany, to nakłady inwestycyjne dość znacznie się obniżają ( koszt nawiewnika higrosterowalnego wraz z montażem wynosi ok. 150 pln/szt.).

Drugi istotny czynnik koszto twórczy dotyczy turbowentów hybrydowych. W nowych budynkach, gdzie każde z mieszkań ma własne niezależne od innych przewody wentylacyjne, na każdym z nich musimy zainstalować turbowent, co wiąże się także z koniecznością wykonania rozbudowanej instalacji elektrycznej obsługującej pracę systemu. W przypadku budynków starszych gdzie mamy do czynienia ze zbiorczymi przewodami wentylacyjnymi koszty te będą znacznie niższe.

Kolejnym elementem który może wywindować nakłady inwestycyjne będzie stan, a dokładnie rzecz ujmując szczelność pionowych kanałów wentylacyjnych. W sytuacji pojawienia się konieczności ich uszczelnienia ( najszybszym sposobem jest montaż wkładów kominowych) pojawią się dodatkowe koszty.

Poniżej prezentujemy wyceny zakupu urządzeń i montażu systemu wentylacji hybrydowej dla trzech różnych budynków:

  • Wzniesionego w latach 70 w technologii wielkiej płyty budynku mieszkalnego,
  • Nowo powstającego budynku mieszkalnego wznoszonego przez dewelopera,
  • Wzniesionego w latach 70 w technologii wielkiej płyty budynku pełniącego rolę domu studenckiego

Budynek mieszkalny z lat 70

Opis: budynek składający się ze 155 lokali mieszkalnych, oraz 3 użytkowych; w lokalach mieszkalnych znajdują się kuchnie oraz łazienka połączona z WC; w lokalach użytkowych znajdują się WC; budynek ma 24 zbiorcze kanały wentylacyjne. Podczas sukcesywnej wymiany okien (prowadzonej przez lokatorów poszczególnych mieszkań) nie zadbano o ich wyposażenie w nawiewniki okienne, lub też ich przepływ nie odpowiada wymaganiom normy, co skutkuje koniecznością wyposażenia wszystkich lokali we właściwe nawiewniki.

Nowo budowany budynek mieszkalny

Opis: budynek składający się z 49 lokali mieszkalnych; w każdym z nich znajduje się kuchnia, oraz łazienka, 21 lokali jest wyposażonych w oddzielne WC, w pozostałych 27 łazienka jest połączona z WC; każde z pomieszczeń posiada oddzielny komin wentylacyjny, których w sumie jest 119. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne zapewniające wymagany napływ powietrza wentylacyjnego.

W przypadku obiektu będącego na etapie budowy koszt montażu wentylacji hybrydowej należy przyrównać do kosztu montażu urządzeń wchodzących w skład wentylacji grawitacyjnej, gdyż minimum taka powinna zostać wykonana. A więc w tym wypadku będzie to koszt kratek wentylacyjnych, oraz daszków zabezpieczających przewody wentylacyjne przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń mechanicznych, oraz opadów atmosferycznych. Koszt wykonania tego typu wentylacji przy zastosowaniu najtańszych i najprostszych rozwiązań wyniesie ok. 30 000 pln/netto.

Dom studencki z lat 70

Opis: budynek składający się z 200 pokoi wraz z łazienkami połączonymi z WC; budynek ma 20 zbiorczych kanałów wentylacyjnych; podczas prac termo modernizacyjnych dokonano wymiany okien, które wyposażono w nawiewniki zapewniające wymagany napływ powietrza zewnętrznego.

Jak więc wynika z powyższych zestawień, koszt montażu wentylacji hybrydowej może być różny i najczęściej  nie zmienia się wprost proporcjonalnie do ilości lokali w danym budynku. Tego typu przedsięwzięcia zawsze muszą być wyceniane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danego budynku, oraz pomieszczeń, lokalnych kosztów poszczególnych materiałów, urządzeń jak również robocizny.

Powiązane artykuły:

https://oszczędnybudynek.pl/wentylacja-w-budynkach-wielorodzinnych/

https://oszczędnybudynek.pl/wentylacja-hybrydowa-darco-prosty-i-sprawdzony-system-do-zastosowania-w-wiekszosci-typow-budynkow/

Przedstawione powyżej wyceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1  Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie zespół oszczędnybudynek.pl