Wentylacja hybrydowa DARCO prosty i sprawdzony system do zastosowania w większości typów budynków

Jak istotnym dla budynku jest sprawnie funkcjonujący system wentylacji pisaliśmy w jednym z ostatnich artykułów pod tytułem Wentylacja w budynkach wielorodzinnych. Materiał ów był poświęcony najczęściej stosowanej w takich obiektach wentylacji grawitacyjnej.
Kontynuując wątek wentylacji w budynkach wielorodzinnych (wchodząc po części też w segment budynków jednorodzinnych) w dzisiejszym materiale chcemy przedstawić system wentylacji hybrydowej produkowany przez firmę DARCO, jako rozwiązanie polecane do zastosowania w niektórych typach budynków. Z pewnością nad tego typu instalacją należy zastanowić się podczas modernizacji, obiektów już istniejących ( z uwzględnieniem rzecz jasna norm i przepisów), jak i w trakcie wznoszenia nowych, w sytuacji ograniczonego miejsca na montaż np. wentylacji mechanicznej, lub ograniczonego budżetu inwestora.
Wentylacja hybrydowa jest jednym z najnowszych rozwiązań, które z powodzeniem stosuje się w różnych typach obiektów, w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza w budynku, niezależnie od pogody, pory dnia czy roku.
O wentylacji hybrydowej możemy mówić gdy system działa naprzemiennie w sposób mechaniczny i naturalny, lub gdy działanie tych systemów wzajemnie się uzupełnia.
System działa w oparciu o siły natury podczas sprzyjających warunków wewnątrz i na zewnątrz budynku. Gdy naturalna wymiana powietrza zostaje zakłócona, zostaje uruchomiony system mechaniczny oparty na działaniu wentylatorów zainstalowanych na kominach wentylacyjnych.
DARCO produkuje systemy wentylacji hybrydowej , które można zainstalować w różnych typach budynków.

SWHJ-jednorodzinny

rys.1 schemat działania wentylacji hybrydowej w budynku jednorodzinnym wraz z elementami wyposażenia; źródło www.darco.com.pl

SWHJ-stary budynek

rys2. schemat działania wentylacji hybrydowej w budynku wielorodzinnym modernizowanym wraz z elementami wyposażenia ; źródło www.darco.com.pl

SWHJ-nowy budynek

rys.3 schemat działania wentylacji hybrydowej w budynku wielorodzinnym nowym, wraz z elementami wyposażenia; źródło www.darco.com.pl

Scharakteryzujmy zatem poszczególne elementy systemu wentylacji hybrydowej firmy DARCO.

TURBOWENT HYBRYDOWY

Turbowent hybrydowy

rys.4 TURBOWENT HYBRYDOWY;
źródło www.darco.com.pl

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego, dodatkowo wyposażonym w silnik bezszczotkowy małej mocy do jego skutecznej stabilizacji. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę wytwarzając podciśnienie w króćcu dolotowym nasady, co w efekcie powoduje wzrost natężenia przepływu powietrza w przewodach. Jeśli wiejący wiatr nie jest na tyle silny by uzyskać prędkość obrotową ustawioną na sterowniku, silnik elektryczny dopędza nasadę do zadanej prędkości, jeśli jest zbyt mocny, silnik ogranicza prędkość obrotową. W sytuacji, gdy wiejący wiatr jest wystarczający dla zapewnienia właściwej prędkości obrotowej TURBOWENT HYBRYDOWY działa jak zwykła nasada wiatrowa, a pobór energii elektrycznej jest minimalny.

tab. wydajność turbowentów

NAWIETRZAK Z GRZAŁKĄ

Nawietrzak z grzałkąrys.5 nawietrzak z grzałką; źródło www.darco.com.pl

Nawietrzak z grzałką służy do doprowadzenia świeżego powietrza do wnętrza budynku z wstępnym jego podgrzaniem. Przeznaczony jest do montażu w ścianie budynku. Składa się z czerpni nachodzącej teleskopowo na rurę z tworzywa sztucznego, na końcu której jest osadzony anemostat. Wewnątrz rury jest umieszczony moduł grzewczy. Moduł grzewczy zawiera ceramiczne elementy grzejne obudowane radiatorem oraz termostat. Ceramiczne elementy grzejne zapewniają dostosowanie mocy chwilowej do parametrów zasysanego powietrza (temperatura i masa). Moduł grzewczy włącza się w chwili, gdy temperatura napływającego powietrza zewnętrznego jest niższa od 8±4 ºC. Przez cały okres pracy, chwilowa moc grzałki jest regulowana automatycznie w zależności od temperatury i masy przepływającego powietrza, gdy jego temperatura wzrośnie powyżej 8±4 ºC termostat wyłącza moduł grzewczy.

tab. dane nawietrzaków

STABILIZATOR WENTYLACJI

Stabiler

rys.6 stabilizator wentylacji; źródło www.darco.com.pl

Stabilizator wentylacji jest przeznaczony do montażu w poziomej części kanału wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej, zaraz za kratką wentylacyjną. Celem stabilizatora wentylacji jest ograniczenie nadmiernego wypływu powietrza przez kanał wentylacyjny. Urządzenie posiada konstrukcyjnie określoną wartość graniczną przepływu powietrza. Mniejszy przepływ powietrza odbywa się przy bardzo małych oporach. Próba zwiększenia przepływu powyżej wartości granicznej powoduje stopniowe zamykanie się przepustnicy i tym samym ograniczenie strumienia wypływającego powietrza na określonym poziomie. Wartości graniczne przepływu w stabilizatorach są tak dobrane, aby były zgodne z zaleceniami polskich przepisów prawnych dotyczących wentylacji. Pozwala to na łatwy dobór urządzenia w zależności od pomieszczenia, w którym jest kanał wentylacyjny.
W ofercie znajduje się także stabilizator wentylacji z kasetą dolotową , która pozwala na podłączenie do rurowego przewodu wentylacyjnego.

Działanie stabilizatorówrys.7 zasada działania stabilizatorów wentylacji;
źródło www.darco.com.pl

tab. dane stabilerów

Stabilizator wentylacji:
-zmniejszy koszty ogrzewania ( zapobiega nadmiernej wentylacji)
-ogranicza ryzyko zaczadzenia
-może być stosowany niezależnie od powstałych elementów systemu

ART1 ZAAWANSOWANY STEROWNIK UNIWERSALNY

Sterownik

rys.8 panel sterownika ART1; źródło www.darco.com.pl

Sterownik ART-01 to nowoczesne, zaawansowane urządzenie elektroniczne służące do sterowania pracą urządzeń w Twoim domu. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom urządzenia, była chęć stworzenia sterownika, który mógłby zapewnić kontrolę nad wszystkimi procesami wentylacyjno-grzewczymi w pomieszczeniu, a więc pracą systemu DGP z kominka, grzejnika w pokoju z kominkiem oraz wydajnością wentylacji wywiewnej – wszystko to w sposób maksymalnie zautomatyzowany, a zarazem intuicyjny i skuteczny.
ART-1 łączy w sobie elegancki wygląd wraz z wszechstronną funkcjonalnością. Jego przyjazne menu i prostota obsługi nie sprawią problemu nawet najbardziej wymagającym Klientom. Sterownik ART-1 służy do sterowania pracą jednocześnie trzech różnych urządzeń:
– Sterowanie prędkością obrotową aparatu nawiewnego ANeco (wentylatora kominkowego nowej generacji, zapewniającego wyjątkowe parametry przy bardzo niskim zużyciu energii). Regulacja jest możliwa w trybie pracy ręcznej oraz automatycznej – na podstawie pomiaru temperatury gorącego powie¬trza w kominku. W trybie automatycznym aparat jest załączany przy temperaturze 42oC i osiąga pełną prędkość przy temperaturze 100st.C.
W trybie pracy ręcznej można regulować prędkość skokowo (co 10%). Prędkość turbiny aparatu jest wskazywana na wyświetlaczu jako procent wartości maksymalnej.
– Sterowanie prędkością obrotową nasady kominowej TURBOWENT HYBRYDOWY Ø150 – 200, czyli sterowanie wydajnością wentylacji w pomieszczeniu lub w budynku. Urządzenie posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego z 4 strefami czasowymi, w których możliwe jest zaprogramowanie różnych obrotów nasady
– Regulację temperatury w pomieszczeniu poprzez sterowanie grzejnikowym siłownikiem termicznym (24V DC max. 3 W obciążenia), z możliwością programowania różnych temperatur w 4 strefach czasowych.

Zalety systemu wentylacji hybrydowej DARCO:
• połączenie prostoty wentylacji grawitacyjnej z niezawodnością wentylacji mechanicznej
• skuteczny nawiew powietrza bez wyziębiania pomieszczenia
• możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej nasady, a tym samym wydajności wentylacji
• łatwy dostęp do elementów systemu celem czyszczenia
• cicha praca, duża niezawodność, bezpieczeństwo i komfort
• dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii bardzo niskie koszty eksploatacji (niewielkie zużycie prądu)
• estetyczny wygląd
• łatwość instalacji
• pełna kontrola wydajności ( dzięki stabilizatorowi wentylacji)

Dla tych z czytelników, którzy są zainteresowani dokładniejszymi informacjami na temat wyżej opisanego systemu polecamy kontakt z firmą DARCO Sp.zo.o z Pustkowa Osiedla. Pozostałe informacje, oraz dane kontaktowe znajdziecie Państwo na www.darco.com.pl .

Regulacje prawne w zakresie stosowania wentylacji hybrydowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
w § 148:
1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa.

2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego,

5. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej
powinna mieć wentylatory o regulowanej wydajności.

Powiązane artykuły:

https://oszczędnybudynek.pl/wentylacja-hybrydowa-koszt-wykonania/

https://oszczędnybudynek.pl/wentylacja-w-budynkach-wielorodzinnych/