Termowizja – kiedy i dlaczego?

Wzrost świadomości ekologicznej, ale przede wszystkim rosnące koszty energii cieplnej są motorem poszukiwań rozwiązań mających na celu ich obniżenie. Aby dokonać trafnego wyboru miejsc w budynku odpowiadających za straty energii i poddać je usprawnieniom należy dokonać diagnostyki jego poszczególnych elementów.  Badaniami tego typu powinny być co zrozumiałe objęte budynki będące w trakcie użytkowania, ale również nowe oddawane do odbioru (opcjonalnie budynki po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych) Ktoś może zadać pytanie dlaczego również diagnozować budynki nowe? Odpowiedz jest prosta. Wykonanie poszczególnych elementów budynku różni się często od założeń projektowych, jak również prace mogą zostać wykonane niezgodnie ze sztuką i niestarannie, co w znacznym stopniu może przełożyć się na koszty utrzymania obiektu. Nowe budynki są objęte gwarancją, przy czym za zwiększone koszty ponoszone na ich ogrzanie lub chłodzenie odpowiadać najczęściej będą wady ukryte, a te są trudne do wychwycenia gołym okiem specjalistom z wieloletnim doświadczeniem,  laik nie ma na to najmniejszych szans. Ogromnym wsparciem w uzyskaniu informacji o stanie przegród budynku, jak i elementów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno dla budynków starych jak i tych oddawanych do użytkowania jest termowizja. Badanie oceniające wybrane elementy jest przeprowadzane przy pomocy kamery termowizyjnej. Uzyskane obrazy termograficzne są w odpowiedni sposób interpretowane i opisywane ( podobnie jak np. zdjęcia rentgenowskie). Samo badanie i opracowanie powinno zostać wykonane zgodnie z PN EN 13187. W tym miejscu sugerowałbym zlecenie tego typu badania i opracowania wyspecjalizowanej firmie. Na rynku pojawiło się sporo urządzeń, które można wypożyczyć ( duży koszt zakupu urządzenia nie uzasadnia ekonomicznie jego nabycia do zdiagnozowania jednego budynku), a że Polak potrafi, a jak nie potrafi to są fora internetowe, które w jego przeświadczeniu dadzą mu niezbędną wiedzę. Może to kusić zwłaszcza tych, którzy wszędzie szukają możliwości zaoszczędzenia pieniędzy. Niestety próba przeprowadzenie badania termowizyjnego bez gruntownego przygotowania w tym zakresie doprowadzi do wyciągnięcia niewłaściwych wniosków i skierowania działań modernizacyjnych w złym kierunku, co zamiast oszczędności przyniesie kolejne straty. W niektórych przypadkach domorosły specjalista nie uzyska kompletnie żadnych informacji, a straci jedynie pieniądze na wypożyczenie urządzenia.

Termowizja umożliwia nam  uzyskanie min.  informacji o:

 • miejscach w przegrodach budowlanych charakteryzujących się stratami ciepła,
 • uszkodzeniach powstałych w trakcie przeprowadzania prac izolacyjnych,
 • stratach ciepła w instalacjach grzewczych, kotłowniach i węzłach cieplnych,
 • poprawności montażu stolarki otworowej,
 • nieszczelnościach w instalacjach wodnych i grzewczych zabudowanych w ścianach posadzkach i pod ziemią,
 • przebiegu zabudowanych instalacji wodnych i grzewczych,
 • nieszczelnościach instalacji kominowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • przeciążeniach w instalacjach elektrycznych.

 

 

 

Zalety badań termowizyjnych:

 • szybkość wykonania i uzyskania wyniku,
 • bezinwazyjność w elementy budynku,
 • pozwalają na szybsze wykrycie zagrożeń, niż gołe oko,
 • bezpieczne i nieuciążliwe dla wykonującego i użytkowników budynku,
 • szerokość zastosowań.

Badanie termowizyjne to dostępna w Polsce usługa. Pozwala ono na szybkie uzyskanie informacji o stanie poszczególnych elementów i instalacji w budynku, dlatego też inwestorzy powinni sięgać po nie jako narzędzie dające wiedzę o budynku który użytkujemy, lub zamierzamy użytkować ( przed odbiorem prac budowlanych, lub przed zakupem).

 Opracowanie: zespół oszczędnybudynek.pl