Współczynniki EP – wymagania od styczeń 2017r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania wprowadziła stopniowe obniżanie maksymalnej wartości współczynnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi […]

Czytaj dalej


Warunki Techniczne od stycznia 2017r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 1 stycznia 2017r. jest terminem od którego zaczynają obowiązywać nowe, wymagania dotyczące wartości współczynnika U dla przegród budynków. Do 1 stycznia 2021r. kiedy znów ulegną one kolejnemu obniżeniu powinny […]

Czytaj dalej


Dom energooszczędny, pasywny, czy inteligentny?

Osoby zamierzające budować, lub kupić dom energooszczędny mają na rynku do dyspozycji wiele projektów i rozwiązań gotowych domów. Pojawia się wówczas pytanie, co wybrać?, zwłaszcza iż różni oferenci operują różnymi nazwami. Mamy zatem najczęściej do dyspozycji domy: energooszczędne, nisko energetyczne, pasywne, zero energetyczne, inteligentne. Podstawowym wyznacznikiem dla inwestora, któremu zależy aby obiekt był jak najbardziej […]

Czytaj dalej