Sprawność wymienników ciepła a wymagania techniczne

Centrale wentylacyjne zwane również rekuperatorami są sercem systemów wentylacji które znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich typach budynków. Spotkać je można coraz częściej  w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, ich stosowanie stało się normą w obiektach handlowych, sportowych, czy przemysłowych. Centrale wentylacyjne spełniają dwa główne zadania, z których jedno to mechaniczna wentylacja powietrza, drugie zaś, odzysk ciepła z […]

Czytaj dalej


Rekuperacja, kiedy stosować?

Rekuperacja, czy bardziej rekuperator to centrala wentylacyjna, która poza nawiewem i wywiewem powietrza realizuje funkcję jaką jest odzysk ciepła. Proces odzysku energii cieplnej dokonuje się w wymienniku, w którym kanały wywiewne z powietrzem ciepłym stykają się z kanałami nawiewnymi z powietrzem chłodnym. W tych miejscach dochodzi do przekazania z powietrza o temperaturze wyższej ( wywiewanej), […]

Czytaj dalej