Dyrektywa ErP

Z dniem 26 września 2015 roku wprowadzono w życie zapisy dyrektywy w sprawie ekoprojektu ErP, obejmującego urządzenia zużywające energię stosowane na terenie UE. W myśl jej zapisów źródła ciepła i zasobniki muszą spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej produktów i systemów. Dyrektywa ta dotyczy olejowych i gazowych kotłów grzewczych, pomp ciepła, modułowych bloków grzewczo […]

Czytaj dalej