Przegrody w budynkach o konstrukcji drewnianej

Domy powstające w technologii drewnianej szkieletowej charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród. W zależności od wymagań inwestora przy zastosowaniu tej metody można bez większego problemu wznieść budynek o dowolnej wartości współczynnika przenikania przegród U, nawet spełniającego wymagania określone dla budynków pasywnych.

Główne cechy jakie musi spełnić drewno użyte do konstrukcji szkieletowych to być:

 • tarcicą liściastą suszoną  o wilgotność ≤19%,
 • tarcicą czterostronnie strugana,
 • tarcicą z załamanymi krawędziami.

Co do samej technologii przygotowania drewna konstrukcyjnego to najczęściej spotkać możemy następujące metody:

 • drewno suszone  tradycyjnie – ze względu na czas jego przygotowania ( trwający do 6 miesięcy) bardzo drogie, a więc i rzadko stosowane,
 • drewno suszone komorowo, impregnowane ciśnieniowo, klejone na mikrowczepy na długości (KVH), oraz klejone na długości na mikrowczepy i potem warstwowo w grubości (BSH),
 • drewno suszone komorowo.

Posadowienie budynków o drewnianej konstrukcji szkieletowej:

 • na płycie betonowej stanowiącej fundament budynku wylany na gruncie lub stanowiącej strop nad piwnicą,
 • na ścianach fundamentowych w przypadku stropu drewnianego nad przestrzenią podpodłogową bądź piwnicą,
 • w obu przypadkach stosowana jest izolacja termiczna ( o grubości obliczonej zgodnie z obowiązującymi normami), oraz przeciwwilgociowa.

Dach i stropy międzykondygnacyjne:

Konstrukcja dachu i stropów międzykondygnacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom: statyki budynku, jak również izolacyjności akustycznej. Dodatkowo dachy stanowiące przegrodę zewnętrzną muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej, oraz spełniać wymagania statyczne do przenoszenia obciążeń śniegiem, wiatrem i pokrycia dachu.

Przykładowy dach składa się z następujących warstw:

 • płyty gipsowo kartonowej,
 • folii paroszczelnej,
 • konstrukcji drewnianej stanowiącej krokwie wraz z ułożoną pomiędzy nimi izolacją z wełny mineralnej,
 • kontrłat,
 • folii wiatroizolacyjnej,
 • łat,
 • blachodachówki.

Przykładowy strop międzykondygnacyjny to następujące warstwy:

 • płyta gipsowo kartonowa,
 • belki konstrukcyjne z ułożoną pomiędzy nimi wełną mineralną,
 • płyta OSB,
 • izolacja akustyczna,
 • okładzina wykończeniowa.

rys.1 przekrój przegród budowlanych budynku w technologii szkieletowej; źródło http://www.ibudhaus.pl

Konstrukcja ścian zewnętrznych

Podobnie jak w przypadku dachów, ściany zewnętrzne muszą spełnić wymagane przepisami wytrzymałość statyczną, oraz parametry związane z izolacyjnością termiczną, i dla każdego budynku przeprowadza się stosowane obliczenia. Warstwy ściany stanowią:

 • płyta gipsowo kartonowa,
 • płyta OSB,
 • folia paroszczelna,
 • belki konstrukcyjne z ułożoną pomiędzy nimi izolacją termiczną z wełny,
 • płyta OSB,
 • opcjonalnie styropian ( w zależności od wymagań co do współczynnika U ścian),
 • tynk zewnętrzny, lub okładzina drewniana.

Drewno jest surowcem prostym i łatwym w obróbce, przy czym popełnienie najdrobniejszego błędu w jego przygotowaniu pociąga za sobą najczęściej nieodwracalne skutki. Ważnym jest zatem, aby przed wyborem wykonawcy Naszego domu( będącego najczęściej producentem elementów konstrukcyjnych) dokładnie sprawdzić jego doświadczenie w zakresie budowy w technologii szkieletowej. Najniższa cena nie może być podstawowym kryterium.  Na szczęście ten sektor budownictwa ma już za sobą tzw. choroby wieku dziecięcego i na rynku można znaleźć  firmy świadczące usługi na bardzo wysokim poziomie.

Opracowanie: zespół oszczędnybudynek.pl