Pionierskie banki wprowadzą pilotażowe zielone hipoteki w całej europie

W ramach projektu EeMAP, finansowanego przez Unię Europejską, opublikowano  przełomową propozycję nt. europejskiej “efektywnej energetycznie hipoteki”. Pionierskie banki i eksperci w dziedzinie efektywności energetycznej budynków, przeprowadzą pilotażową wersję takich hipotek w krajach unijnych. Odbędą się także spotkania poświęcone analizom i lokalnym wymaganiom. W Polsce warsztaty organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zaplanowano w dniu 7 marca br. w Warszawie.

Komisja Europejska opublikowała niedawno ważny raport dotyczący finansowania zrównoważonej europejskiej gospodarki. Zarekomendowano w nim wsparcie dla efektywnych energetycznie hipotek. Do dnia 12 marca br. przeprowadzone będą publiczne konsultacje dotyczące założeń tego rodzaju hipoteki, opracowane w ramach projektu EeMAP.

Europe Regional Network, będąca europejską częścią World Green Building Council (WorldGBC), jest jednym z kluczowych partnerów projektu EeMAP. Jego celem jest pomoc w zmniejszeniu brakujących 100 mld euro rocznie w inwestycjach na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, co jest niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych UE. W odpowiedzi na potrzebę środowiska bankowego, konsultowana propozycja jest ustandaryzowanym europejskim podejściem do efektywnych energetycznie hipotek, aby pomóc kredytodawcom ustanowić i rozwijać takie produkty. Efektywne energetycznie hipoteki mają na celu zaoferowanie konsumentom preferencyjnych stóp procentowych lub dodatkowe finansowanie w przypadku zakupu/budowy efektywnego energetycznie domu bądź jego modernizacji.

10 europejskich Green Building Councils (w tym PLGBC) opublikowało krajowe raporty opisujące efektywność energetyczną budynków w poszczególnych krajach, aby pomóc bankom ustanowić pilotażowe wersje nowych hipotek.

Aby osiągnąć europejskie cele klimatyczne i energetyczne, kluczową kwestią jest wykorzystanie możliwości kredytodawców w celu zwiększenia prywatnego finansowania modernizacji przyczyniającej się do podnoszenia efektywności energetycznej budynków. Propozycja efektywnej energetycznie hipoteki jest milowym krokiem w ‘uzielenianiu’ europejskiego rynku hipotek wartego 7 bilionów euro. Zapraszamy europejską społeczność zrównoważonego budownictwa do współpracy z nami, w celu wdrożenia takich rozwiązań – powiedział James Drinkwater, Dyrektor WorldGBC Europe Regional Network.

Oprócz konsultacji publicznych, w każdym z 10 krajów UE odbędą się spotkania skupiające krajowych ekspertów wokół efektywnej energetycznie hipoteki, dzięki którym opublikowane założenia zostaną przeanalizowane na polu krajowym oraz wzmocnione lokalnymi wymaganiami. W Polsce warsztaty odbędą się w dniu 7 marca br. w Warszawie. Organizatorem jest PLGBC.

Aktywności skupione wokół projektu EeMAP mają zachęcić do korzystania z finansowania efektywnych energetycznie inwestycji. Promowanie rozwiązań w postaci zielonych hipotek na rzecz budowania i rozwoju zrównoważonego budownictwa jest nam szczególnie bliskie. Stąd udział PLGBC jako organizacji wspierającej – podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Finalna propozycja hipoteki oraz rozpoczęcie programu pilotażowego zostanie zainaugurowane 14 czerwca br. podczas konferencji w Windsorze, w Wielkiej Brytanii. Wydarzenie zgromadzi ponad 100 ekspertów związanych z finansami oraz zrównoważonym budownictwem.

Chęć zaangażowania w program pilotażowy zasygnalizowała już grupa pionierskich kredytodawców, a wśród nich główne banki, średniej wielkości gracze oraz lokalni, wyspecjalizowani kredytodawcy z poszczególnych europejskich rynków.

ZAPISY NA WARSZTATY

Informacja o Projekcie EeMAP:

Projekt EeMAP, prowadzony jest przez European Mortgage Federation-European Covered Bond Council, Ca’ Foscari University of VeniceRICS, Europe Regional Network of the World Green Building Council, E.ON oraz SAFE Goethe University Frankfurt.

Jego celem jest wypracowanie efektywnej energetycznie hipoteki, dzięki której właściciele domów będą motywowani do podniesienia efektywności energetycznej swoich domów bądź nabycia takich nieruchomości poprzez korzystne warunki hipoteki.

Kamieniem węgielnym inicjatywy stało się założenie, że efektywność energetyczna posiada istotny wpływ na obniżenie ryzyka dla banków – poprzez poprawę zdolności kredytobiorców do zwrotu pożyczki i wzrost wartości nieruchomości.

Więcej: www.energyefficientmortgages.eu

Źródło informacji:  https://plgbc.org.pl