OZE – pochodzenie

Wzrastające zapotrzebowanie na energię, wynikające zarówno ze wzrostu gospodarczego, jak i potrzeb związanych z podnoszeniem komfortu życia codziennego, jest źródłem poszukiwania takich źródeł energii, które z jednej strony zapewnią bezpieczeństwo jej dostaw, a z drugiej będą przyjazne dla środowiska. Dodatkowym czynnikiem jest tutaj poszukiwanie energii taniej, a więc takiej której cena nie będzie uzależniona, od coraz bardziej rosnących cen tradycyjnych źródeł energii, jak gaz, ropa naftowa, czy węgiel. Z odsieczą tutaj  przyszła natura i w tej chwili coraz powszechniej wykorzystujemy energię pochodzącą z naturalnych zasobów takich jak słońce, woda, wiatr, czy pokłady geotermalne.
Energia ta znalazła także zastosowanie w budownictwie energooszczędnym i używana jest do produkcji energii cieplnej mającej zastosowanie w ogrzewaniu budynków i przygotowaniu ciepłej wody użytkowej, jak i energii elektrycznej. Jej źródłami są:

 • wiatr – energia kinetyczna wiatru przetwarzana jest za pomocą turbin wiatrowych w energię elektryczną,
 • woda – energia płynącej wody, spadku wody, fal morskich czy prądów oceanicznych wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej,
 • słońce – promieniowanie słoneczne wykorzystuje się do produkcji ciepła i energii elektrycznej,
 • biomasa – drewno, trociny, słoma, zrębki drzewne, uprawy roślin energetycznych, biogaz z odpadów zwierzęcych i z przemysłu spożywczego itd. wykorzystywane jako paliwo do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,
 • geotermia – wykorzystanie energii zgromadzonej w gruncie czy wodach podziemnych głównie do produkcji ciepła.

Energia elektryczna wyprodukowana przy użyciu OZE

Technologiami wykorzystującymi OZE do produkcji energii elektrycznej są:

 • turbiny wiatrowe

 

 • turbiny wodne (małe elektrownie wodne)

 

 • ogniwa fotowoltaiczne

 

Energia cieplna wyprodukowana przy użyciu OZE

Do najpopularniejszych technologii odnawialnych służących do produkcji ciepła należą:

 • kolektory słoneczne

 

 • kotły na biomasę

 • pompy ciepła

 

Jak widać na powyższych przykładach pochodzenie Odnawialnych Źródeł Energii może być różne , a do ich przetworzenia na energię użytkową można zastosować różne typy urządzeń. Ich wybór jest zdeterminowany przede wszystkim dostępnością na danym terenie (wręcz nawet dla konkretnego obiektu), możliwościami technicznymi i zasobnością portfela inwestora.

opracowanie: zespół oszczędnybudynek.pl