O nas/polityka prywatności

O nas

Od profesjonalistów dla profesjonalistów, z takim założeniem rozpoczynaliśmy w 2015r swoją misję. Zespół redakcyjny tworzą ludzie związani z branżą budowlaną, zajmujący się realizacją inwestycji budowlanych, ale także certyfikacją energetyczną budynków, oraz audytingiem energetycznym. Celem powstania wortalu oszczędnybudynek.pl  była potrzeba zadbania o dostęp do aktualnej i sprawdzonej informacji z zakresu regulacji prawnych, wymagań technicznych, oraz dostępnych źródeł finansowania inwestycji w energooszczędne i ekologiczne budynki, jak również szkoleń i konferencji, obejmujących te zagadnienia.  Wykorzystując okazję i fakt iż odbiorcami Naszej strony są również osoby nie związane z branżą, dzielimy się także wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym w codziennej pracy w zakresie godnych uwagi technologii, i rozwiązań.

Kontakt

kontakt@oszczędnybudynek.pl

Ochrona prywatności

Użytkownicy korzystają z wortalu oszczędnybudynek.pl  bezpłatne, wyłącznie na swój koszt oraz  ryzyko. W większości przypadków nie wymagane jest od Użytkownika przedstawienie jakichkolwiek danych osobowych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Dla niektórych przypadków (usługa newslettera, kontakt z autorami zamieszczonych artykułów mający na celu uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących opisywanych zagadnień) użytkownik może zostać poproszony o podanie podstawowych danych osobowych.

Administratorem otrzymanych danych osobowych jest EBDN Project z siedzibą w Katowicach . Dane te pozyskujemy na podstawie zgody, udzielonej przez Użytkowników (art. 6 ust 1 a RODO). Wykorzystywane są wyłącznie do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), w celu poprawnego działania usług newslettera, lub kontaktu z autorami zamieszczonych artykułów.

Dane te są przetwarzane w czasie trwania umowy (aktywnej subskrypcji usług) oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Prawa Użytkownika  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  • Prawo do sprostowania danych – w przypadku gdy są one błędne, uległy zmianie, zdezaktualizowały się.
  • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – np. do ich przechowywania.
  • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania  danych osobowych oraz kopii danych.
  • Prawo do przenoszenia danych – wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy przekazać uzyskane dane, o ile będzie to technicznie możliwe.
  • Prawo do wycofania zgody – Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać każdą udzieloną zgodę. Złożenie takiej dyspozycji wstrzymuje przetwarzanie danych we wskazanym przez Użytkownika celu (zakres tego prawa oraz sytuacje kiedy można z niego skorzystać uzależnione jest od przepisów prawa).

Użytkownik realizuje swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następujących kanałów  komunikacyjnych:

  • e-mail wysłany na adres: kontakt@oszczędnybudynek.pl
  • wysyłając na adres korespondencyjny: EBDN Project ul. Francuska 35; 40-027 Katowice.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

oszczędnybudynek.pl  zbiera również w celach technicznych i statystycznych informacje w logach serwera, które tworzone są z adresu IP, z którego łączy się Użytkownik, dokładnej daty i czasu połączenia oraz adresu URL pobranego dokumentu.

Wortal korzysta także z plików cookies (niewielkich plików tekstowych) zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu z danego komputera. Stosowane są, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z niektórych usług oraz, aby zapewnić prawidłowe działanie niektórych mechanizmów.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Są one niezależne od wortalu oszczędnybudynek.pl   i nie są przez niego w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy z którymi należy się zapoznać.

Prawa autorskie
Właścicielem wortalu oszczędnybudynek.pl   jest EBDN Project z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 35.

Prawa do używania, kopiowania lub rozpowszechniania wszystkich danych i materiałów dostępnych w wortalu podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych i materiałów publikowanych w wortalu może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody jego właściciela, lub parterów będących właścicielami konkretnych materiałów w nim zamieszczonych jak zdjęcia, opisy, dane techniczne, logotypy.