Kogeneracja – modułowe bloki grzewczo energetyczne Bosch

Modułowy blok grzewczo-energetyczny Bosch oferuje innowacyjną, efektywną technologię o kompaktowych wymiarach pozwalających zaoszczędzić miejsce. Dzięki połączeniu optymalnych komponentów, perfekcyjnemu zestrojeniu układu hydraulicznego i inteligentnej technologii regulacyjnej Bosch jest on odpowiedzią na Twoje potrzeby dziś i w przyszłości.

Modułowe bloki grzewczo-energetyczne Bosch – stworzone z myślą o efektywności

Wytwarzanie równocześnie ciepła i energii elektrycznej, ta koncepcja techniczna sprawia, że modułowe bloki grzewczo-energetyczne Bosch są bezkonkurencyjne. Napędzany silnikiem gazowym z zapłonem iskrowym generator modułu dostarcza energię elektryczną i ciepło dla systemu grzewczego – i to z bardzo wysoką sprawnością. Dzięki temu można zaoszczędzić wiele energii w porównaniu z tradycyjnym, oddzielnym zaopatrzeniem w energię. Korzysta na tym również środowisko, ponieważ szkodliwa emisja ulega ograniczeniu.

schemat 1. bilans energetyczny modułowego bloku grzewczo energetycznego  w porównaniu z oddzielnym zaopatrzeniem w energię; źródło www.buderus.pl

 

Modułowy blok grzewczo energetyczny ze 100kWh energii pierwotnej wytwarza 34kWh energii elektrycznej i 56kWh energii cieplnej (straty wynoszą 10kWh). W przypadku oddzielnego zaopatrzenia(wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni, a energii cieplnej w kotle grzewczym) konieczne jest zużycie 162kWh energii pierwotnej (łączne straty wynoszą 72kWh), aby dostarczyć tę samą ilość prądu i ciepła.

Moc, na której można polegać

Modułowe bloki grzewczo-energetyczne Bosch są dostępne w wersjach o mocy od 19 do 400 kW(energii elektrycznej). Oszczędności energii pierwotnej w porównaniu z konwencjonalnym rozwiązaniem wynosi aż do 40%. Nasze modułowe bloki grzewczo-energetyczne osiągają sprawność całkowitą do 105%. Dla porównania: W przypadku konwencjonalnego dostarczania prądu z elektrowni i ciepła z kotła grzewczego osiągana sprawność całkowita wynosi jedynie 56%. Ze względu na wysoką wydajność naszego systemu inwestycja zwraca się już po kilku latach. Nasze modułowe bloki grzewczo energetyczne pracują przy tym bardzo niezawodnie. Mogą Państwo zatem cieszyć się nie tylko niskimi kosztami energii, ale również mieć pewność zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną.

tabela1.  dane techniczne modułowych bloków grzewczo energetycznych; źródło informacji www.buderus.pl

 

Z korzyścią dla środowiska i klimatu

Modułowe bloki grzewczo-energetyczne nie tylko pozwalają zaoszczędzić Państwa fundusze, ale także przyczyniają się do ochrony środowiska. Ponieważ do osiągnięcia tej samej mocy potrzebna jest mniejsza ilość niż w rozwiązaniu konwencjonalnym,  emisji CO2. Także emisja NOX oraz CO spada znacznie poniżej dopuszczalnych wartości granicznych.

Innowacyjna technologia o łatwym montażu

Modułowy blok grzewczo-energetyczny Bosch otrzymują Państwo w postaci kompletnego modułu, gotowego do montażu. Na ramie nośnej zamocowane są silnik, elementy dobudowane, generator, wymiennik ciepła i obiegi chłodzące. Rozdzielnia elektryczna jest zintegrowana. Moduł posiada elastyczne łożyskowanie i skuteczną izolację akustyczną. Wszystkie komponenty są perfekcyjnie ze sobą zestrojone, aby zapewnić optymalną wydajność w zakresie eksploatacji. Moduł można bez problemu połączyć z kotłem grzewczym Bosch. Pozwala to na stworzenie indywidualnej koncepcji energetycznej do zaopatrywania w ciepło, ciepłą wodę i energię elektryczną, przy wykorzystaniu produktów od jednego dostawcy – a wszystkie elementy są łatwe w instalacji i uruchomieniu.

Wydajność sprawdzona w produkcji masowej

Wydajne, niezawodne silniki są produkowane masowo i zostały sprawdzone w różnych warunkach. Geometria komory spalania oraz strony ssawnej i spalinowej jest zoptymalizowana. Wymiennik ciepła wody chłodzącej odzyskuje dla systemu grzewczego ciepło ze spalin i przenosi je bezpośrednio do wody grzewczej. Wariant modułowego bloku grzewczo-energetycznego o mocy 19 kW(energii elektrycznej) jest wyposażony w płytowy wymiennik ciepła, zaś warianty o mocy 50 kW(energii elektrycznej)  i  większej w rurowy  wymiennik  ciepła. Zużycie oleju smarującego jest zaskakująco niskie. Przynosi to korzyść w postaci długich odstępów czasu  między konserwacjami

Niezawodność dzięki generatorowi synchronicznemu

Generator synchroniczny w modułowych blokach grzewczo-energetycznych o mocy od 50 kW(energii elektrycznej) pozwala na zastosowanie tego rozwiązania zarówno w trybie pracy wyspowej, jak i pracy synchronicznej z siecią  elektroenergetyczną. Ponadto generator synchroniczny zapobiega poborowi prądu biernego z sieci elektrycznej

 

Łatwa i komfortowa obsługa za pomocą ekranu dotykowego

Modułowy blok grzewczo-energetyczny posiada zintegrowane, komfortowe urządzenie sterownicze. Reguluje ono i kontroluje pracę, uruchamianie i zatrzymywanie silnika  oraz synchronizację z siecią elektryczną, a ponadto steruje napędami pomocniczymi. Jako element wskaźnikowy i obsługowy służy komfortowy ekran dotykowy, za pomocą którego można w łatwy i bezpośredni sposób dokonać ustawień.

Technika kondensacyjna gwarantująca optymalne wykorzystanie energii

Ważny wkład w wysoką wydajność całkowitą wnosi kondensacyjny wymiennik ciepła spalin. Umożliwia on wykorzystanie ciepła kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach i w ten sposób optymalizuje wykorzystanie ciepła. W przypadku wariantu o mocy 19 kW (energii elektrycznej) wymiennik ciepła jest zintegrowany z modułowym blokiem grzewczo energetycznym, a w przypadku wariantu o większej mocy jest on dostępny jako osprzęt opcjonalny do podłączenia zewnętrznego

Dobór modułowych bloków grzewczo energetycznych

Warunkiem uzyskania oczekiwanych korzyści z zastosowania modułowych bloków grzewczo energetycznych jest profesjonalne zaprojektowanie systemu.  Właściwy dobór ułatwi oszczędzanie energii w wielu typach obiektów takich jak hotele, parki biznesowe, czy zakłady przemysłowe, a zwrot inwestycji powinien nastąpić w ciągu zaledwie kilku lat. Jeżeli modułowy blok grzewczo energetyczny ma być wykorzystywany głównie do dostarczenia energii cieplnej w budynku mieszkalnym, moc urządzenia należy dobrać na poziomie od 10% do 20% obciążenia grzewczego. Konwencjonalna instalacja z kotłem grzewczym pokrywa wówczas szczytowe zapotrzebowanie na ciepło.

wykres1, roczny uporządkowany wykres obciążenia instalacji grzewczej w budynku; źródło www.buderus.pl

Alternatywnie modułowego bloku grzewczo energetycznego można używać głównie do wytwarzania energii elektrycznej. W przypadku mocy elektrycznej do 50kW należy rozważyć także instalację zasilania awaryjnego. W ten sposób można zaoszczędzić na kosztach niezbędnego w takim przypadku agregatu prądotwórczego.

Jeżeli wytworzone ciepło nie może zostać wykorzystane natychmiast, korzystne jest także zamontowanie odpowiednio zwymiarowanego zasobnika buforowego. Modułowy blok grzewczo energetyczny można zastosować w okresie letnim w budynkach z klimatyzacją do zasilania absorpcyjnych agregatów chłodniczych.

Producent oferuje pomoc zainteresowanym podmiotom i osobom w doborze odpowiedniego urządzenia.

Źródło informacji: www.buderus.pl