Filtry central wentylacyjno klimatyzacyjnych

Klimat wewnątrz budynku

Od jakości i parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń w których przebywają ludzie zależy ich dobre samopoczucie, oraz zwiększenie prawdopodobieństwa zapadnięcia na wiele chorób. Aby ograniczyć te negatywne zjawiska instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna musi być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, i drobnoustrojów. Odczuwanymi symptomami zanieczyszczonego systemu będą:

 • Bóle i zawroty głowy,
 • Mdłości,
 • Osłabienie i ogólne wyczerpanie,
 • Problemy z koncentracją,
 • Depresje o nieznanym podłożu,
 • Zaburzenia układu krążenia,
 • Podrażnienia oczu, nosa, gardła.

Techniczne aspekty sprawnego układu filtracji

Zanieczyszczona instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna w wyniku zwiększonych oporów przepływu powietrza pracuje z mniejszą efektywnością oraz jest bardziej energochłonna. Ponadto w tego typu sytuacji może dochodzić do wtórnego zanieczyszczenia powietrza. Za taki stan rzeczy odpowiada układ filtracji powietrza, a przyczynami zaburzeń jego pracy będą min.:

 • Niewłaściwy dobór filtrów do danej instalacji,
 • Błędy popełnione podczas montażu filtrów,
 • Nieszczelności układu,
 • Uszkodzenia mechaniczne filtrów,
 • Znaczne zanieczyszczenie powierzchni filtracyjnej.

W związku z powyższym niezmiernie istotną sprawą jest utrzymanie układu filtracji powietrza w należytym stanie technicznym, właściwy dobór filtrów i ich okresowa wymiana. Klasyfikacja filtrów obecnie opiera się o dwa podstawowe źródła jakimi są normy niemieckie DIN 24184, DIN24185, oraz europejskie mające transpozycję na grunt Polski w postaci PN-EN 779.

   
Klasyfikacja filtrów stosowanych w centralach wentylacyjnych
NiemcyNormy europejskie
Podstawa klasyfikacjiDIN 24184PN-EN 779
DIN 24185
Filtry wstępne (zgrubne)EU1G1
EU2G2
EU3G3
EU4G4
Filtry dokładneEU5G5
EU6G6
EU7G7
EU8G8
EU9G9
Filtry absolutne (wysokoskuteczne)HEPAH10
EU10H11
H12
EU12H13
EU13H14
Filtry absolutne (wysokoskuteczne)ULPAU15
U16
U17
tabela1 klasy filtrów; opracowanie własne autorów na podstawie wymagań DIN 24184, DIN 24185, PN-EN 779

Jeżeli chodzi o zastosowanie poszczególnych klas filtrów to prezentuje je poniższa tabela.

    
Przeznaczenie filtrów instalowanych w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
klasa filtruzastosowaniezatrzymywane zanieczyszczeniaszacunkowa sprawność
G1filtr wstępny w centraliowady,włókna, piasek~ 65 %
G2, G3filtr wstępny przed filtrem wyższej klasy nawiew do pomieszczeń bez specjalnych wymagań co do czystości powietrza kurtyny powietrzne klimatyzatory i klimakonwektory (fan-coile)większe pyłki kwiatowe~ 65 90 %
G4filtr wstępny przed filtrem dokładnymwiększe pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny~ 90 %
F5nawiew do pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrzapyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny, (ograniczona skuteczność dla dymu, sadzy, mgły olejowej)~ 40 80 %
F6pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny, (ograniczona skuteczność dla dymu, sadzy, mgły olejowej)
F7filtr wtórny w centralach klimatyzacyjnych: biura, pomieszczenia komputerowe, pomieszczenia przeznaczone dla stałego przebywania ludzi, etc.wszystkie rodzaje pyłu, sadze, mgła olejowa, zarodniki grzybów, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego i bakterii~ 80 90 %
F8systemy klimatyzacyjne dla pomieszczeń czystych takich jak sale operacyjne, przemysł farmaceutyczny, optyczny, elektroniczny, przedsionki pomieszczeń do sterylizacji i sal operacyjnych sterylnychwysoka skuteczność dla sadzy, mgły olejowej, bakterii, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego~ 85 99,92 %
F9stosowany jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości powietrza ( np. szpitale, apteki, przemysł spożywczy, kabiny lakiernicze, kabiny suszarnicze) i w systemach wentylacyjnych pomieszczeń o bardzo wysokich wymaganiach czystości powietrza przed filtrami wysokoskutecznymiwysoka skuteczność dla sadzy, mgły olejowej, bakterii, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego
H10, H11, H12stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki)wysoka skuteczność dla bakterii dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymów i aerozoli
H13, H14stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki)wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli, dobra skuteczność dla większych wirusów
U15, U16, U17stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki)wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli, dobra skuteczność dla większych wirusów
tabela2 przeznaczenie filtrów w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; źródło informacji www.pro-vent.pl/

Konkretny typ filtra dla danej centrali wentylacyjno klimatyzacyjnej, jak również częstotliwość wymiany jest z reguły określane przez jej producenta. Niezależnie od tych wytycznych podczas każdego przeglądu serwisant urządzenia sprawdza stan filtrów i w przypadku konieczności wcześniejszej wymiany dokonuje ten czynności.

Opracowanie: zespół oszczędnybudynek.pl