Dom energooszczędny, pasywny, czy inteligentny?

Osoby zamierzające budować, lub kupić dom energooszczędny mają na rynku do dyspozycji wiele projektów i rozwiązań gotowych domów. Pojawia się wówczas pytanie, co wybrać?, zwłaszcza iż różni oferenci operują różnymi nazwami. Mamy zatem najczęściej do dyspozycji domy: energooszczędne, nisko energetyczne, pasywne, zero energetyczne, inteligentne.
Podstawowym wyznacznikiem dla inwestora, któremu zależy aby obiekt był jak najbardziej energooszczędny powinna być odpowiedz na pytanie o zapotrzebowanie na energię pierwotną potrzebną do ogrzania budynku. Przyjęte normy i standardy określają następujące parametry:
0 kWh/m2/rok – dom zero energetyczne
   do 15 kWh/m2/rok – dom pasywny
   od 15 – 40 kWh/m2/rok – dom nisko energetyczny
   od 40 – 70 kWh/m2/rok – dom energooszczędny
Z powyższych liczb wynika jakim zapotrzebowaniem na energię do ogrzania powinien się charakteryzować dom pasywny, a jakim energooszczędny. Często te pojęcia są mylone lub stosowane naprzemiennie, warto więc znać odpowiednie wartości, aby nie zainwestować niemałych w końcu pieniędzy w coś w co inwestować nie zamierzaliśmy. Co do domów inteligentnych to ich nazwa nie jest gwarantem, że są energooszczędne same z siebie. Oczywiście systemy zarządzania takim obiektem będą w pewnym zakresie optymalizowały koszty eksploatacji, niemniej jednak jeżeli konstrukcyjnie i technicznie dom nie spełni odpowiednich kryteriów klasyfikujących go do którejś z grup wymienionych powyżej, nie możemy go uznać za energooszczędny.
Jeżeli chodzi o wymagania zawarte w ustawach to obowiązujące na dziś jest Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 roku, zmieniające wcześniejsze rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten zakłada stopniowe obniżanie zapotrzebowania przez budynek na energię pierwotną, przy czym traktuje to zagadnienie nieco szerzej niż opisałem wcześniej. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia poza energią do ogrzania należy uwzględnić także energię potrzebną do wentylacji, chłodzenia, oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wracając do obniżania zapotrzebowania budynku na energię, założone są następujące wartości:
od 2014r – 120 kWh/m2/rok
   od 2017r – 90 kWh/m2/rok
   od 2021r – 70 kWh/m2/rok
Na podstawie analizy tych parametrów wynika, iż od roku 2021 wszystkie nowo powstałe domy będą nisko energetycznymi, lub pasywnymi.
Podsumowując, przed podjęciem decyzji inwestycyjnych warto zapoznać się z wymaganiami ustaw, czy standardów, aby wiedzieć jaki dom kupujemy, czy też budujemy w rzeczywistości. W związku z tym iż proces budowlany może trwać kilka lat, warto znać wymagania jakie będą obowiązywały w chwili planowanego oddania domu do użytku, i dobrać właściwy do nich projekt. Ważną kwestią są tutaj różnice techniczne samego domu niezbędne dla uzyskania właściwej klasy energetycznej budynku, które to różnice będą miały wpływ na koszty budowy, lub zakupu. Ale o nich będzie w kolejnych wpisach.