Certyfikat Zielony Dom – czym jest i co daje inwestorowi

Systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków w Polsce były dotychczas znane i wykorzystywane przez inwestorów działających w obszarze budownictwa komercyjnego. Od kilku miesięcy za sprawą ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego którzy przygotowali kryteria certyfikacji budynków mieszkalnych mogą z takiej formy oceny i wyróżnienia skorzystać zarówno deweloperzy jak i osoby prywatne wznoszący tego typu budynki. Jest to kompletnie nowy system certyfikacji wielokryterialnej noszący nazwę Zielony Dom.

Warto w tym miejscu przypomnieć, lub przedstawić tym którzy nie mieli możliwości zapoznania się, czym są systemy certyfikacji wielokryterialne.

Działają one na podobnej zasadzie co normy ISO, a więc są dobrowolne w stosowaniu. Są ustandaryzowanym zespołem wskaźników, będących szablonem rozwiązań do zastosowania w projekcie według których rożne budynki jednego typu oceniane są przez niezależną jednostkę certyfikującą. Standaryzacja metod oceny i certyfikacja przez zewnętrznego operatora służy wiarygodności i transparentności tak systemu, jak i każdej oceny. Jedną z różnic w stosunku do ISO jest tu poziomowanie ocen – w każdym systemie certyfikacji wielokryterialnej budynków jest kilka ocen, od najniższej do najwyższej, w zależności od sumy zdobytych podczas certyfikacji punktów.

Certyfikat Zielony Dom niesie za sobą szereg korzyści:

  • Prestiż – certyfikowanie Twoich projektów mieszkaniowych pozwoli Ci wyróżnić się na rynku nieruchomości – certyfikat PLGBC Zielony Dom jest jedynym polskim certyfikatem wyróżniającym domy o wysokiej jakości ekologicznej i jednocześnie efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania. Innowacyjność – certyfikując swoje projekty mieszkaniowe stajesz się liderem wspierającym transformację polskiego sektora budowlanego w kierunku zerowej emisji CO2.
  • Jakość – budowane przez Ciebie domy/osiedla posiadające certyfikat Zielony Dom, jak również sam proces ich budowy, stają się synonimem wysokiej jakości.
  • Edukacja – poprzez wprowadzanie na rynek certyfikowanych nieruchomości mieszkalnych wpływasz na wzrost świadomości ekologicznej swoich klientów. Zyskają również Twoi pracownicy, którzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zrównoważonego budownictwa.
  • Realizacja CSR – poprzez realizację kryteriów zawartych w certyfikacji, działasz z poszanowaniem środowiska naturalnego i dostarczasz nabywcom domy, które są nie tylko tańsze w utrzymaniu, ale też przyjazne dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia.
  • Przystępna cena – dzięki udziałowi w programie Zielony Dom i Zielona Hipoteka, Twoja certyfikowana nieruchomość może zostać zakwalifikowana do preferencyjnego kredytowania hipotecznego dla jej nabywców. Taki preferencyjny kredyt hipoteczny będzie kompensował nabywcom wyższy koszt inwestycyjny związany z zakupem certyfikowanego domu/mieszkania.

Więcej informacji na temat Certyfikatu Zielony Dom https://plgbc.org.pl/certyfikacja-zielony-dom/

Opracowanie: zespół oszczędnybudynek.pl na podstawie informacji Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego