Ustawa o efektywności energetycznej

Z dniem 1 października 2016r. wchodzi w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, która reguluje 4 ważne obszary związane z efektywnością energetyczną. Wbrew oczekiwaniom części środowisk ustawa nie sankcjonuje wszystkich zaleceń zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2012r. Przykładem pominięcia jest np. brak obowiązku rozliczania lokali mieszkalnych w oparciu o wskazania […]

Czytaj dalej


Współczynniki EP – wymagania od styczeń 2017r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania wprowadziła stopniowe obniżanie maksymalnej wartości współczynnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi […]

Czytaj dalej


Warunki Techniczne od stycznia 2017r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 1 stycznia 2017r. jest terminem od którego zaczynają obowiązywać nowe, wymagania dotyczące wartości współczynnika U dla przegród budynków. Do 1 stycznia 2021r. kiedy znów ulegną one kolejnemu obniżeniu powinny […]

Czytaj dalej


Opomiarowanie i rozliczanie lokali mieszkalnych zgodnie ze zmianami w Ustawie Prawo Energetyczne

Wraz z pojawieniem się nowej Ustawy o efektywności energetycznej ( obowiązuje od 1 października  2016r.) nastąpi także zmiana innych przepisów, wśród których znajduje się Ustawa prawo energetyczne. To właśnie ten zbiór przepisów jest jednym z istotniejszych regulujących kwestie związanych z rozliczaniem energii cieplnej w budynkach wielolokalowych. Jeżeli chodzi o zmiany przedmiotowej ustawy, to poza kosmetycznymi […]

Czytaj dalej


LAF – współczynniki korekcyjne uwzględniające położenie lokalu w bryle

Rozliczanie energii cieplnej w budynkach wielolokalowych w oparciu o wskazania podzielników kosztów ogrzewania wywołuje wiele kontrowersji wśród lokatorów, a po każdym zakończeniu i rozliczeniu sezonu grzewczego, telefony oraz skrzynki email, niezależnych ekspertów są pełne próśb o pomoc płynących zarówno ze strony lokatorów jak i zarządców nieruchomości. Wpływ na ostateczny wygląd rozliczenia mają cztery czynniki: Regulamin […]

Czytaj dalej


Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

W marcu 2015 r. weszła w życie nowa ustawa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków. Ustawa ta jest konwersją zaleceń, które znalazły się w Dyrektywie z 19 maja 2010 roku 2010/31/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wymieniona dyrektywa jest znowelizowaną następczynią Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której zalecenia uwzględniły nowelizacje Ustawy z dnia 7 lipca […]

Czytaj dalej


Dom energooszczędny, pasywny, czy inteligentny?

Osoby zamierzające budować, lub kupić dom energooszczędny mają na rynku do dyspozycji wiele projektów i rozwiązań gotowych domów. Pojawia się wówczas pytanie, co wybrać?, zwłaszcza iż różni oferenci operują różnymi nazwami. Mamy zatem najczęściej do dyspozycji domy: energooszczędne, nisko energetyczne, pasywne, zero energetyczne, inteligentne. Podstawowym wyznacznikiem dla inwestora, któremu zależy aby obiekt był jak najbardziej […]

Czytaj dalej