Stacja ładowania pojazdów elektrycznych , czy wymaga pozwolenia na budowę?

W przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania podmiotem odpowiedzialnym za budowę jest określony w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych operator ogólnodostępnej stacji ładowania. Po jej uruchomieniu odpowiada on również za zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, oraz eksploatację. Stacje ładowania z ograniczonym dostępem są realizowane przez właściciela/zarządcę danego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie wymagań technicznych. Wymagania formalne […]

Czytaj dalej


Wymagana wartość wskaźnika EP dla budynków od 2021 r. – jak osiągnąć

Poniższa ocena jest efektem doświadczeń wynikających z opracowania ponad 1500 analiz dotyczących charakterystyki energetycznej budynków zarówno na etapie po wykonawczym jak i projektowym. Jest ona zbieżna z wynikami przytaczanymi przez znaczną część specjalistów zajmujących się na poważnie oceną energetyczną budynków. Tożsame wnioski są prezentowane również przez przedstawicieli środowisk naukowych związanych z uczelniami technicznymi. Warto w […]

Czytaj dalej


Nowelizacja rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów

Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Ministrem Środowiska podpisał nowelę rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Jego celem jest uszczelnienie obecnych przepisów i uniemożliwienie wprowadzania do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych co wpłynie na poprawę jakości powietrza. Aktualna regulacja W 2017 r.  zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań […]

Czytaj dalej


ISO 50001 – System Zarządzania Energią w Przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa odpowiadają w ujęciu globalnym za 36% zużywanej energii, co stanowi ponad 1/3 całości. Dlatego też ograniczanie jej zużycia jest jednym z ważniejszych zadań przed jakimi stoją gospodarki poszczególnych krajów, a podjęcie bezpośrednich działań spada na konkretne firmy. Ograniczenie zużycia energii poprzez efektywne zarządzanie nią jest również jednym z istotnych czynników wpływających na osiągnięcie sukcesu […]

Czytaj dalej


Klasy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych

Klasy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych pojawiły się już pewien czas temu (26.09.2015r.), pomimo tego ciągle w różnego rodzaju opracowaniach dotyczących ogrzewnictwa operuje się starą nomenklaturą ( sprawność urządzenia) oraz starymi nie obowiązującymi już wartościami sprawności urządzeń grzewczych. Sezon grzewczy mamy wprawdzie w pełni, ale często w trakcie sezonu okazuje się iż musimy z przyczyn technicznych […]

Czytaj dalej


Uchwały antysmogowe narzędziem walki samorządów o czystsze powietrze

Już niebawem rozpocznie się kolejny sezon grzewczy, choć świeżo w pamięci mamy ten poprzedni. Ze względu na długi okres utrzymywania się ujemnych temperatur i konieczność wykorzystania większości mocy instalacji ogrzewczych przejdzie on do niechlubnej historii jako ten podczas którego znacznie wzrosła  emisja do atmosfery szkodliwych substancji powodujących powstanie tzw. smogu. Głównym powodem tego zjawiska są […]

Czytaj dalej


Białe Certyfikaty – etapy pozyskania

Nowa Ustawa o efektywności energetycznej  z dnia 20 maja 2016r. wprowadziła dość istotne zmiany w zakresie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej ( Białych Certyfikatów).  Zasadniczych zmian jest kilka, a podstawowa to ta dotycząca statusu przedsięwzięć które mogą być zgłaszane we wniosku. Według starej ustawy można było zgłaszać przedsięwzięcia zarówno planowane, jak i te których realizacja została […]

Czytaj dalej


Białe Certyfikaty – po zmianie ustawy

Od 1 października 2016r. obowiązuje nowa Ustawa o Efektywności Energetycznej (zwanej ustawą), a wraz z nią nowe zasady związane z funkcjonowaniem tzw. Białych Certyfikatów.  Świadectwa efektywności energetycznej, gdyż taka jest pełna Białych Certyfikatów stanowią dowód zrealizowania przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej przez odbiorców końcowych i wynikają wprost z określonych w ustawie zasad realizacji obowiązku […]

Czytaj dalej


Dom pasywny – cechy standardu

Zwarta bryła budynku i bardzo dobra termoizolacja: Wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku są izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U całej bryły budynku ze wszystkimi przegrodami zewnętrznymi nie przekraczała wartości  0,15 W/(m2K). Południowa orientacja i uwzględnienie problematyki zacieniania: Pasywne wykorzystanie energii słonecznej jest znaczącym czynnikiem przy projektowaniu budynku pasywnego – wykorzystuje się do tego […]

Czytaj dalej


Dyrektywa ErP

Z dniem 26 września 2015 roku wprowadzono w życie zapisy dyrektywy w sprawie ekoprojektu ErP, obejmującego urządzenia zużywające energię stosowane na terenie UE. W myśl jej zapisów źródła ciepła i zasobniki muszą spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej produktów i systemów. Dyrektywa ta dotyczy olejowych i gazowych kotłów grzewczych, pomp ciepła, modułowych bloków grzewczo […]

Czytaj dalej