Ocena stanu technicznego przegród budynku

Przegrody zewnętrzne budynku takie jak ściany, dachy, czy stropodachy są  podstawowymi elementami odpowiadającymi za jego ochronę cieplną. W zależności od technologii w jakiej są wykonane, jak również ich stanu technicznego odpowiadają  za straty energii cieplnej/chłodzenia wynoszące od ok. 30 – 50 %. Najczęściej potrzeba ich oceny pojawia się w sytuacji kiedy przygotowywane są różnego rodzaju […]

Czytaj dalej


BlowerDoor – test szczelności budynku

Stale rosnące ceny energii są jednym z czynników motywujących konieczność energooszczędnego budownictwa i remontów. W ramach polityki ochrony środowiska ustawodawcy wprowadzili wymóg szczelnych przegród budowlanych dla wszystkich nowo realizowanych budynków. Środki oszczędzające energię, takie jak instalowanie nowoczesnych systemów grzewczych czy okien, mogą w pełni rozwinąć swój potencjał tylko po wyeliminowaniu niepożądanych przewiewów powietrza przez przegrody […]

Czytaj dalej


Termowizja – kiedy i dlaczego?

Wzrost świadomości ekologicznej, ale przede wszystkim rosnące koszty energii cieplnej są motorem poszukiwań rozwiązań mających na celu ich obniżenie. Aby dokonać trafnego wyboru miejsc w budynku odpowiadających za straty energii i poddać je usprawnieniom należy dokonać diagnostyki jego poszczególnych elementów.  Badaniami tego typu powinny być co zrozumiałe objęte budynki będące w trakcie użytkowania, ale również […]

Czytaj dalej