Stacja ładowania pojazdów elektrycznych , czy wymaga pozwolenia na budowę?

W przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania podmiotem odpowiedzialnym za budowę jest określony w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych operator ogólnodostępnej stacji ładowania. Po jej uruchomieniu odpowiada on również za zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, oraz eksploatację. Stacje ładowania z ograniczonym dostępem są realizowane przez właściciela/zarządcę danego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie wymagań technicznych. Wymagania formalne […]

Czytaj dalej


Podzielniki kosztów ogrzewania – błędy w rozliczaniu energii cieplnej przy ich wykorzystaniu

Rozliczenia odbiorców energii cieplnej na podstawie zużycia są prawnie wymagane. Zapisy Ustawy prawo energetyczne  regulują dość precyzyjnie w jaki sposób rozliczyć budynek jako całość, natomiast w kwestii rozliczeń indywidualnych lokali pozostawiają dość spory margines do interpretacji, co doprowadziło do sytuacji w której każdy budynek może być traktowany w inny sposób. Zakończenie sezonu grzewczego i rozliczenia […]

Czytaj dalej