Budynek pasywny – czyli jaki?

Budownictwo Pasywne jest obowiązującym dziś nowoczesnym standardem. 20 lat doświadczeń w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii sprawia, że standard ten coraz szybciej zyskuje uznanie na całym świecie. Potwierdza to stale wzrastająca ilość obiektów realizowanych właśnie w tej technologii również w Polsce. Nie są to tylko pojedyncze, odosobnione przypadki, lecz coraz częściej duże i bardzo poważne inwestycje. Każdy obiekt może być zrealizowany jako budynek pasywny. Ponadto stosuje się w nich szereg innowacyjnych rozwiązań jak np. stropy i elementy grzewczo – chłodzące, zapewniające zawsze przyjemną temperaturę przez cały rok. Za cenę niewiele wyższych nakładów inwestycyjnych otrzymuje się gwarancję  zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów oraz wysoki komfort cieplny i bezpieczeństwo energetyczne. Mieszkać w domu pasywnym to żyć bez kłopotów energetycznych.

Budynki pasywne są najnowszą generacją budynków energooszczędnych. To obiekty o najwyższym komforcie cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną wynoszącym maksimum:15 kWh/m2/rok, czyli mniej niż 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2/rok, lub 5 kWh prądu z pompą ciepła. Przykładowo ogrzewanie w ciągu całego roku takiego budynku o powierzchni mieszkalnej 150m2 kosztuje mniej niż 400 zł. za cały rok.

 

Budynki pasywne są najtańszym rozwiązaniem jeżeli policzy się miesięczne koszty spłaty inwestycji, koszty eksploatacyjne i koszty utrzymania budynku jako jedno obciążenie miesięczne. Dom pasywny to budynek na cztery pory roku, w którym komfortowy mikroklimat może być utrzymywany bez oddzielnego aktywnego systemu ogrzewania, czy też chłodzenia – klimatyzacji (Adamson 1987 i Feist 1988). Dom dzięki pasywnemu wykorzystaniu energii sam się ogrzewa i chłodzi, stąd nazwa „pasywny”.

W budynkach pasywnych w strefie klimatu umiarkowanego, wstępnym warunkiem uzyskania takiego stanu jest by zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynoszące mniej niż 15 kWh/(m2a), nie było osiągnięte kosztem wzrostu zużycia energii dla innych celów np. elektryczności. W przypadku europejskiego domu pasywnego, wskaźnik zapotrzebowania energii pierwotnej dla sumy wszystkich celów bytowych (ogrzewanie, przygotowywanie c.w.u., energia elektryczna w gospodarstwie domowym) nie może przekraczać 120 kWh/(m2a).

Traktując to jako punkt wyjścia, dodatkowe zapotrzebowanie energetyczne może być pokryte całkowicie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że całkowite zużycie energii dla domu pasywnego jest mniejsze od zużycia energii w przypadku przeciętnego, nowo budowanego domu dla potrzeb bytowych, jak przygotowywanie c.w.u. i zapewnienie energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego. Całkowita energia końcowa zużywana przez dom pasywny jest zatem mniejsza od ¼ energii zużywanej przez przeciętny nowo wznoszony dom, który jest zgodny ze stosownymi krajowymi aktami normatywnymi.

Powyższy materiał pochodzi z zasobów:  Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o.

http://www.pibp.pl