Białe Certyfikaty – po zmianie ustawy

Od 1 października 2016r. obowiązuje nowa Ustawa o Efektywności Energetycznej (zwanej ustawą), a wraz z nią nowe zasady związane z funkcjonowaniem tzw. Białych Certyfikatów.  Świadectwa efektywności energetycznej, gdyż taka jest pełna Białych Certyfikatów stanowią dowód zrealizowania przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej przez odbiorców końcowych i wynikają wprost z określonych w ustawie zasad realizacji obowiązku uzyskania oszczędności. W dzisiejszym artykule chciałbym skupić się na porównaniu stanu z jakim mieliśmy do czynienia przed 1 października 2016r. z tym co funkcjonuje obecnie.

Pierwsza zasadnicza różnica jak rzuca się w oczy to czas obowiązywania ustawy, który nie został ograniczony, ustawa z  2011r. miała z góry określone ramy czasowe ( lata 2011 – 2016). Kolejne porównania można zestawić w czterech grupach tematycznych.

Podmioty zobowiązane i ich obowiązki

Realizacja obowiązku poprzez wniesienie opłaty zastępczej

Przedsięwzięcia dla których można uzyskać Białe Certyfikaty

Tryb uzyskania Białego Certyfikatu

Porównując dwie ustawy bez wątpienia można stwierdzić, że ta wprowadzona w 2016r. poprawiła niekorzystne rozwiązania obowiązujące od roku 2011r. System ubiegania się i wydawania świadectw efektywności energetycznej wychodzi naprzeciw celom pakietu 3X20 promując planowane przedsięwzięcia – ku niezadowoleniu kilku firm doradczych które wyspecjalizowały się w uzyskiwaniu Białych Certyfikatów dla inwestycji zrealizowanych przed kilku laty. Dodatkowo usprawnia sam proces składania wniosków i przyspiesza wydawanie świadectw. Jedyne ryzyko jakie widzi część branży jest związana z nadmierną ilością świadectw efektywności energetycznej jaka może pojawić się w obrocie giełdowym, a co się z tym wiąże obniżenia ich cen, lub w ogóle okresowego zamierania transakcji. Biorąc pod uwagę że ilość wydanych świadectw podczas obowiązywania poprzedniej ustawy wyniosła zaledwie kilkanaście procent tego co założono ( formy wolały wnosić opłatę zastępczą) nie martwiłbym się na zapas zbyt dużą ich ilością.

Opracowanie: zespół oszczędnybudynek.pl