OZE – pochodzenie

Wzrastające zapotrzebowanie na energię, wynikające zarówno ze wzrostu gospodarczego, jak i potrzeb związanych z podnoszeniem komfortu życia codziennego, jest źródłem poszukiwania takich źródeł energii, które z jednej strony zapewnią bezpieczeństwo jej dostaw, a z drugiej będą przyjazne dla środowiska. Dodatkowym czynnikiem jest tutaj poszukiwanie energii taniej, a więc takiej której cena nie będzie uzależniona, od […]

Czytaj dalej