Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego przygotowało opracowanie pt. Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach – raport 2017. Jak podają autorzy tego opracowania rok 2016 i początek 2017 był okresem dynamicznego wzrostu budownictwa zrównoważonego w Polsce. Branża ma coraz większą świadomość tego, czym charakteryzują się zrównoważone obiekty, a grono profesjonalistów zdolnych zaprojektować i wznieść takie budynki poszerza się […]

Czytaj dalej


Certyfikacja wielokryterialna budynków – dostępne w Polsce systemy

BREEAM Jest to wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, będący obecnie jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie, stosowanym przez inwestorów, deweloperów, najemców. System BREEAM definiuje standard najlepszych praktyk  w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków. System akredytacji BREEAM wykorzystuje uznane miary właściwości, które porównywane są do […]

Czytaj dalej