Klasy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych

Klasy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych pojawiły się już pewien czas temu (26.09.2015r.), pomimo tego ciągle w różnego rodzaju opracowaniach dotyczących ogrzewnictwa operuje się starą nomenklaturą ( sprawność urządzenia) oraz starymi nie obowiązującymi już wartościami sprawności urządzeń grzewczych. Sezon grzewczy mamy wprawdzie w pełni, ale często w trakcie sezonu okazuje się iż musimy z przyczyn technicznych […]

Czytaj dalej


Wzrost liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i w biznesie

Według danych na koniec września 2017 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 14,4%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych – grupy taryfowe A, B, C – nastąpił wzrost o 7,1%. W sierpniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 5 607 gospodarstw domowych, podczas gdy we wrześniu br. liczba ta […]

Czytaj dalej


Szkolenie Certyfikowany Mistrz / Wykonawca Budownictwa Pasywnego

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej zaprasza na szkolenie: Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego Miejsce organizowanych szkoleń to: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej ul. Ostrowskiego 30B 53-238 Wrocław Aktualnie terminy szkolenia Europejski Certyfikowany Mistrz / Wykonawca Budownictwa Pasywnego Blok I 7 grudnia 2017 r. Blok II 8 grudnia 2017 r. Blok III 9 grudnia 2017 r. Blok […]

Czytaj dalej


Koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa(c.w.u.) jest w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych mediów bez których większość z nas nie wyobraża sobie życia. Jej przygotowanie na przestrzeni lat odbywało się w różny sposób, a ostatnie kilkanaście to pojawienie się nowoczesnych technologii opartych o ekologiczne źródła energii, w tym tak modne ostatnio OZE. I właśnie porównaniu przygotowania c.w.u. z […]

Czytaj dalej


Konferencja SMART CITY Kraków – fotorelacja

W dniu 9 listopada w Hotelu Holiday Inn Kraków City Center wyjątkowi paneliści oraz uczestnicy debatowali nad różnymi koncepcjami związanymi z rozwojem inteligentnych miast podczas kolejnej konferencji SMART CITY założenia i perspektywy. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z tego wydarzenia. Źródło informacji : SuccessPoint Sp.zo.o Warszawa   Podaj dalej

Czytaj dalej


Podhale i Toruń rozbudują swoje systemy geotermalne dzięki unijnemu wsparciu

Dwie pierwsze umowy dotyczące wytwarzania energii ze źródeł geotermalnych z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej zawarł 7 listopada 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Unijne pieniądze na rozbudowę systemów geotermalnych otrzymają: Geotermia Podhalańska – 12,2 mln zł oraz Geotermia Toruń – 19,5 mln zł. Łączna wartość całkowita obu projektów wyniesie 73 […]

Czytaj dalej


Termomodernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacji

Termomodernizacja to działania polegające na realizacji przedsięwzięć, których celem jest ograniczenie zużycia energii cieplnej w budynku, a w konsekwencji kosztów na nią ponoszonych. W ramach realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych można prowadzić usprawnienia w zakresie: modernizacji przegród budynku mających na celu poprawę ich izolacyjności cieplnej poprzez ocieplanie ścian, dachów, stropodachów, stropów lub wymianę stolarki otworowej na nową […]

Czytaj dalej


Efektywność energetyczna przedsiębiorstw w Polsce

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanych wyników(produktów, usług) do wkładu energii(Dyrektywa 2006/32/WE). Pomimo iż od początku transformacji gospodarczej, polskie przedsiębiorstwa  znacząco ją poprawiły, to na tle rozwiniętych gospodarczo krajów UE mamy jeszcze sporo do zrobienia, choć są sektory przemysłu gdzie konsumpcja energii jest na bardzo niskim poziomie. Gdyby porównać ilość kgoe w odniesieniu do wytworzonych dóbr […]

Czytaj dalej


Certyfikowany Europejski Projektant i Doradca Budownictwa Pasywnego – szkolenie

Zgłoszenia Aby  wziąć udział w kursie dla Certyfikowanego Europejskiego Projektanta Doradcy Budownictwa Pasywnego zapoznaj się z  aktualnie organizowanymi szkoleniami, wybierz odpowiadający Ci termin i wyślij do nas swoje zgłoszenie (poniżej). O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc na aktualnie odbywające się szkolenie zostanie Państwu przestawiony kolejny najbliższy wolny termin. W razie […]

Czytaj dalej


40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. BOŚ S.A. – jako jedyny partner – rozpocznie swój program „EKOkredyt Prosument II” […]

Czytaj dalej