Pół miliarda z programu Sokół na innowacyjne technologie środowiskowe

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu Sokół. Przyjmowanie wniosków w II naborze rozpocznie się 19 czerwca 2017 r. Do rozdysponowania jest pół miliarda zł. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy […]

Czytaj dalej


Audyt energetyczny podstawą decyzji inwestycyjnych

Audyty energetyczne lub termo modernizacyjne są opracowaniami, które podzieliły inwestorów i zarządców korzystających z tego typu narzędzia na dwa obozy: kontestujących korzystanie z tego typu analiz, oraz tych którzy opierają na nich swoje decyzje co do sposobu i kierunków prowadzonych termomodernizacji. Przyłączam się zdecydowanie do tej drugiej grupy, a w poniższym materiale przedstawię techniczne błędy […]

Czytaj dalej


OZE moc zainstalowana do końca marca 2017

W poniższym zestawieniu przedstawiamy na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Regulacji Energetyki dane dotyczące mocy zainstalowanej instalacji OZE służących do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce na dzień 31 marca 2017r. Zestawienie obejmuje to obejmuje te instalacje które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Opracowanie zespół oszczędnybudynek.pl na podstawie danych URE. Podaj dalej

Czytaj dalej


Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego przygotowało opracowanie pt. Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach – raport 2017. Jak podają autorzy tego opracowania rok 2016 i początek 2017 był okresem dynamicznego wzrostu budownictwa zrównoważonego w Polsce. Branża ma coraz większą świadomość tego, czym charakteryzują się zrównoważone obiekty, a grono profesjonalistów zdolnych zaprojektować i wznieść takie budynki poszerza się […]

Czytaj dalej


Filtry central wentylacyjno klimatyzacyjnych

Klimat wewnątrz budynku Od jakości i parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń w których przebywają ludzie zależy ich dobre samopoczucie, oraz zwiększenie prawdopodobieństwa zapadnięcia na wiele chorób. Aby ograniczyć te negatywne zjawiska instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna musi być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, i drobnoustrojów. Odczuwanymi symptomami zanieczyszczonego systemu będą: Bóle i zawroty głowy, Mdłości, Osłabienie i ogólne wyczerpanie, […]

Czytaj dalej


Termomodernizacja przegród – dlaczego, kiedy, czym?

DLACZEGO? Energooszczędność stała się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Zwracamy uwagę na klasy energetyczne kupowanych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak lodówki, pralki czy telewizory. Żarówki wolframowe zostały niemal całkowicie zastąpione przez oświetlenie LED czy świetlówki. Godzimy się na zmianę naszych przyzwyczajeń (np. inna barwa oświetlenia, niższa moc odkurzaczy) w celu obniżenia energochłonności, a co za […]

Czytaj dalej


BlowerDoor – test szczelności budynku

Stale rosnące ceny energii są jednym z czynników motywujących konieczność energooszczędnego budownictwa i remontów. W ramach polityki ochrony środowiska ustawodawcy wprowadzili wymóg szczelnych przegród budowlanych dla wszystkich nowo realizowanych budynków. Środki oszczędzające energię, takie jak instalowanie nowoczesnych systemów grzewczych czy okien, mogą w pełni rozwinąć swój potencjał tylko po wyeliminowaniu niepożądanych przewiewów powietrza przez przegrody […]

Czytaj dalej


Panele fotowoltaiczne – dostępne technologie, wybór.

Przystępując do zakupu i montażu  paneli fotowoltaicznych inwestor musi odpowiedzieć na kilka pytań związanych z wykorzystaniem tego typu instalacji, oraz dokonać wyboru konkretnego panelu PV. Jeżeli chodzi o wybór paneli fotowoltaicznych to głównym kryterium jakim kieruje się blisko 90% klientów jest nominalna sprawność urządzenia mająca w powszechnej opinii wyłączny wpływ na wielkość uzyskanej energii elektrycznej, […]

Czytaj dalej


Certyfikacja wielokryterialna budynków – dostępne w Polsce systemy

BREEAM Jest to wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, będący obecnie jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie, stosowanym przez inwestorów, deweloperów, najemców. System BREEAM definiuje standard najlepszych praktyk  w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków. System akredytacji BREEAM wykorzystuje uznane miary właściwości, które porównywane są do […]

Czytaj dalej


Budownictwo zrównoważone – planowanie inwestycji

Gdyby zapytać statystycznego Polaka jakimi cechami według niego charakteryzuje się budynek zrównoważony/ekologiczny/zielony z pewnością nie otrzymalibyśmy pełnej odpowiedzi. Dla większości osób kojarzyłby się on głównie z energooszczędnością, być może połączoną z zastosowaniem OZE, część z pewnością wskazałaby iż powinien on być wykonany z ekologicznych materiałów, inna grupa zwróciłaby uwagę na to iż jego użytkowanie powinno […]

Czytaj dalej