ISO 50001 – System Zarządzania Energią w Przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa odpowiadają w ujęciu globalnym za 36% zużywanej energii, co stanowi ponad 1/3 całości. Dlatego też ograniczanie jej zużycia jest jednym z ważniejszych zadań przed jakimi stoją gospodarki poszczególnych krajów, a podjęcie bezpośrednich działań spada na konkretne firmy. Ograniczenie zużycia energii poprzez efektywne zarządzanie nią jest również jednym z istotnych czynników wpływających na osiągnięcie sukcesu […]

Czytaj dalej


Kotły na paliwa stałe, aktualne wymagania prawne

Kotły na paliwa stałe są tematem dyskutowanym głównie w okresie zimowym. Powodem tych w ostatnich latach ożywionych dyskusji jest sprawa smogu i wpływu na niego  emitowanych przez te urządzenia spalin. Od kilku lat powstają krajowe, lub są wdrażane wymagania obowiązujące w europie dotyczące kotłów na paliwa stałe. Na dzień dzisiejszy obowiązujące wymagania zostały zawarte w […]

Czytaj dalej


Klasy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych

Klasy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych pojawiły się już pewien czas temu (26.09.2015r.), pomimo tego ciągle w różnego rodzaju opracowaniach dotyczących ogrzewnictwa operuje się starą nomenklaturą ( sprawność urządzenia) oraz starymi nie obowiązującymi już wartościami sprawności urządzeń grzewczych. Sezon grzewczy mamy wprawdzie w pełni, ale często w trakcie sezonu okazuje się iż musimy z przyczyn technicznych […]

Czytaj dalej


Uchwały antysmogowe narzędziem walki samorządów o czystsze powietrze

Już niebawem rozpocznie się kolejny sezon grzewczy, choć świeżo w pamięci mamy ten poprzedni. Ze względu na długi okres utrzymywania się ujemnych temperatur i konieczność wykorzystania większości mocy instalacji ogrzewczych przejdzie on do niechlubnej historii jako ten podczas którego znacznie wzrosła  emisja do atmosfery szkodliwych substancji powodujących powstanie tzw. smogu. Głównym powodem tego zjawiska są […]

Czytaj dalej


Białe Certyfikaty – etapy pozyskania

Nowa Ustawa o efektywności energetycznej  z dnia 20 maja 2016r. wprowadziła dość istotne zmiany w zakresie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej ( Białych Certyfikatów).  Zasadniczych zmian jest kilka, a podstawowa to ta dotycząca statusu przedsięwzięć które mogą być zgłaszane we wniosku. Według starej ustawy można było zgłaszać przedsięwzięcia zarówno planowane, jak i te których realizacja została […]

Czytaj dalej


Białe Certyfikaty – po zmianie ustawy

Od 1 października 2016r. obowiązuje nowa Ustawa o Efektywności Energetycznej (zwanej ustawą), a wraz z nią nowe zasady związane z funkcjonowaniem tzw. Białych Certyfikatów.  Świadectwa efektywności energetycznej, gdyż taka jest pełna Białych Certyfikatów stanowią dowód zrealizowania przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej przez odbiorców końcowych i wynikają wprost z określonych w ustawie zasad realizacji obowiązku […]

Czytaj dalej


Dom pasywny – cechy standardu

Zwarta bryła budynku i bardzo dobra termoizolacja: Wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku są izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U całej bryły budynku ze wszystkimi przegrodami zewnętrznymi nie przekraczała wartości  0,15 W/(m2K). Południowa orientacja i uwzględnienie problematyki zacieniania: Pasywne wykorzystanie energii słonecznej jest znaczącym czynnikiem przy projektowaniu budynku pasywnego – wykorzystuje się do tego […]

Czytaj dalej


Kodeks urbanistyczno budowlany – jaki będzie?

Prace nad kodeksem urbanistyczno – budowlanym weszły w ostatnią fazę.  Dokument, na który czeka cała branża budowlana, jest przez polityków rządzącego ugrupowania, któremu basują media zajmujące się gospodarką zapowiadany jako co najmniej koło zamachowe, jeżeli nie napęd atomowy polskiego budownictwa. Postanowiłem zatem sprawdzić jakie to rewolucyjne zmiany dotkną branżę budowlaną.  Lektura treści projektu nie powaliła […]

Czytaj dalej


Dyrektywa ErP

Z dniem 26 września 2015 roku wprowadzono w życie zapisy dyrektywy w sprawie ekoprojektu ErP, obejmującego urządzenia zużywające energię stosowane na terenie UE. W myśl jej zapisów źródła ciepła i zasobniki muszą spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej produktów i systemów. Dyrektywa ta dotyczy olejowych i gazowych kotłów grzewczych, pomp ciepła, modułowych bloków grzewczo […]

Czytaj dalej


Ustawa o efektywności energetycznej

Z dniem 1 października 2016r. wchodzi w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, która reguluje 4 ważne obszary związane z efektywnością energetyczną. Wbrew oczekiwaniom części środowisk ustawa nie sankcjonuje wszystkich zaleceń zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2012r. Przykładem pominięcia jest np. brak obowiązku rozliczania lokali mieszkalnych w oparciu o wskazania […]

Czytaj dalej