Buderus – Logatherm WSW196iT

Pod koniec 2017r pojawiła się w ofercie marki Buderus nowa pompa ciepła solanka woda o roboczym oznaczeniu  – Logatherm WSW196iT.  Ta wysoce efektywna pompa ciepła przeznaczona jest do nowych i modernizowanych systemów której zadaniem jest  zapewnić wysoki komfort w zakresie ogrzewania i ciepłej wody w domach jedno- i dwurodzinnych. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny to z […]

Czytaj dalej


Koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa(c.w.u.) jest w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych mediów bez których większość z nas nie wyobraża sobie życia. Jej przygotowanie na przestrzeni lat odbywało się w różny sposób, a ostatnie kilkanaście to pojawienie się nowoczesnych technologii opartych o ekologiczne źródła energii, w tym tak modne ostatnio OZE. I właśnie porównaniu przygotowania c.w.u. z […]

Czytaj dalej


Termomodernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacji

Termomodernizacja to działania polegające na realizacji przedsięwzięć, których celem jest ograniczenie zużycia energii cieplnej w budynku, a w konsekwencji kosztów na nią ponoszonych. W ramach realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych można prowadzić usprawnienia w zakresie: modernizacji przegród budynku mających na celu poprawę ich izolacyjności cieplnej poprzez ocieplanie ścian, dachów, stropodachów, stropów lub wymianę stolarki otworowej na nową […]

Czytaj dalej


Efektywność energetyczna przedsiębiorstw w Polsce

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanych wyników(produktów, usług) do wkładu energii(Dyrektywa 2006/32/WE). Pomimo iż od początku transformacji gospodarczej, polskie przedsiębiorstwa  znacząco ją poprawiły, to na tle rozwiniętych gospodarczo krajów UE mamy jeszcze sporo do zrobienia, choć są sektory przemysłu gdzie konsumpcja energii jest na bardzo niskim poziomie. Gdyby porównać ilość kgoe w odniesieniu do wytworzonych dóbr […]

Czytaj dalej


Ocena stanu technicznego przegród budynku

Przegrody zewnętrzne budynku takie jak ściany, dachy, czy stropodachy są  podstawowymi elementami odpowiadającymi za jego ochronę cieplną. W zależności od technologii w jakiej są wykonane, jak również ich stanu technicznego odpowiadają  za straty energii cieplnej/chłodzenia wynoszące od ok. 30 – 50 %. Najczęściej potrzeba ich oceny pojawia się w sytuacji kiedy przygotowywane są różnego rodzaju […]

Czytaj dalej


Wpływ okien na efektywność energetyczną budynku

Od kilku lat można zaobserwować dążenie do  uzyskania jak najlepszej efektywności energetycznej budynków. Obowiązujące prawo w zakresie budownictwa określa maksymalne wskaźniki zapotrzebowania na energię jakimi muszą się charakteryzować budynki nowo powstające, wskazując również minimalne wartości dotyczące parametrów poszczególnych elementów mających wpływ na oszczędność energii.  W przypadku budynków remontowanych część parametrów będą determinowały obowiązujące WT, jak […]

Czytaj dalej


Systemy zarządzania energią w budynku – wpływ na jego efektywność energetyczną

Przystępując do wznoszenia budynku znaczna część inwestorów w swoich analizach ekonomicznych głównie koncentruje się na kosztach związanych z realizacją obiektu, w mniejszym stopniu analizując późniejsze koszty ich eksploatacji, a jeżeli już do takich rozważań dochodzi to poszczególne elementy i systemy, są częstokroć traktowane wybiórczo. Część parametrów związana z konstrukcją, oraz wyposażeniem technicznym budynków mającymi wpływ […]

Czytaj dalej


Audyt energetyczny podstawą decyzji inwestycyjnych

Audyty energetyczne lub termo modernizacyjne są opracowaniami, które podzieliły inwestorów i zarządców korzystających z tego typu narzędzia na dwa obozy: kontestujących korzystanie z tego typu analiz, oraz tych którzy opierają na nich swoje decyzje co do sposobu i kierunków prowadzonych termomodernizacji. Przyłączam się zdecydowanie do tej drugiej grupy, a w poniższym materiale przedstawię techniczne błędy […]

Czytaj dalej


Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego przygotowało opracowanie pt. Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach – raport 2017. Jak podają autorzy tego opracowania rok 2016 i początek 2017 był okresem dynamicznego wzrostu budownictwa zrównoważonego w Polsce. Branża ma coraz większą świadomość tego, czym charakteryzują się zrównoważone obiekty, a grono profesjonalistów zdolnych zaprojektować i wznieść takie budynki poszerza się […]

Czytaj dalej


Filtry central wentylacyjno klimatyzacyjnych

Klimat wewnątrz budynku Od jakości i parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczeń w których przebywają ludzie zależy ich dobre samopoczucie, oraz zwiększenie prawdopodobieństwa zapadnięcia na wiele chorób. Aby ograniczyć te negatywne zjawiska instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna musi być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, i drobnoustrojów. Odczuwanymi symptomami zanieczyszczonego systemu będą: Bóle i zawroty głowy, Mdłości, Osłabienie i ogólne wyczerpanie, […]

Czytaj dalej