Analizy LCC na co to i komu?

Prowadzone w Polsce procesy inwestycyjne zarówno dotyczące wznoszenia nowych budynków, jak i modernizacji istniejących można w zakresie ich przygotowania podzielić na dwie zasadnicze grupy: Pierwsza z nich dotyczy średnich i dużych obiektów komercyjnych. W tym przypadku na etap przygotowawczy poza opracowaniem wymaganych przepisami projektów i opracowań składa się również szereg analiz mających za celu wskazanie […]

Czytaj dalej


Certyfikat Zielony Dom – czym jest i co daje inwestorowi

Systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków w Polsce były dotychczas znane i wykorzystywane przez inwestorów działających w obszarze budownictwa komercyjnego. Od kilku miesięcy za sprawą ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego którzy przygotowali kryteria certyfikacji budynków mieszkalnych mogą z takiej formy oceny i wyróżnienia skorzystać zarówno deweloperzy jak i osoby prywatne wznoszący tego typu budynki. Jest to kompletnie […]

Czytaj dalej


Stacja ładowania pojazdów elektrycznych , czy wymaga pozwolenia na budowę?

W przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania podmiotem odpowiedzialnym za budowę jest określony w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych operator ogólnodostępnej stacji ładowania. Po jej uruchomieniu odpowiada on również za zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, oraz eksploatację. Stacje ładowania z ograniczonym dostępem są realizowane przez właściciela/zarządcę danego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie wymagań technicznych. Wymagania formalne […]

Czytaj dalej


Pompa ciepła w termomodernizacji budynku biurowego

Przeprowadzane w okresie ostatnich lat termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w wielu przypadkach są tzw termomodernizacjami głębokimi. W praktycznym ujęciu oznacza to objęcie pracami modernizacyjnymi wszystkie przegrody powodujące straty energii cieplnej na zewnątrz obiektu oraz instalacje ogrzewcze i wentylacyjne. Inwestycje te charakteryzują się zastosowaniem najnowszych dostępnych technologii, wśród których coraz częściej pojawiają się te wykorzystujące odnawialne […]

Czytaj dalej


Liczba pojazdów elektrycznych w myśl ustawy o elektromobilności

Rozwój elektromobilności jest jednym z elementów niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia transformacji gospodarki mającej na celu uczynienie jej neutralną klimatycznie. W związku z powyższym pojawiają się różnego rodzaju założenia, plany czy też wymagania dotyczące liczby pojazdów zero emisyjnych jakie powinny poruszać się po drogach. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych […]

Czytaj dalej


Wymagana wartość wskaźnika EP dla budynków od 2021 r. – jak osiągnąć

Poniższa ocena jest efektem doświadczeń wynikających z opracowania ponad 1500 analiz dotyczących charakterystyki energetycznej budynków zarówno na etapie po wykonawczym jak i projektowym. Jest ona zbieżna z wynikami przytaczanymi przez znaczną część specjalistów zajmujących się na poważnie oceną energetyczną budynków. Tożsame wnioski są prezentowane również przez przedstawicieli środowisk naukowych związanych z uczelniami technicznymi. Warto w […]

Czytaj dalej


OZC Invest usługa dla wymagających inwestorów

Koszty ponoszone na energię do celów ogrzewania/chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowią od 30 – 40% całych nakładów ponoszonych na eksploatację budynku w cyklu jego życia. Przy tak dużym ich udziale jednym z głównych zadań na etapie przygotowania inwestycji jest prawidłowy dobór urządzeń grzewczych/chłodniczych uwzględniający zapotrzebowanie konkretnego budynku na moc. Bardzo istotnym jest również […]

Czytaj dalej


Nowelizacja rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów

Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Ministrem Środowiska podpisał nowelę rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Jego celem jest uszczelnienie obecnych przepisów i uniemożliwienie wprowadzania do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych co wpłynie na poprawę jakości powietrza. Aktualna regulacja W 2017 r.  zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań […]

Czytaj dalej


Smog stop – czyli najbardziej ekologiczne ogrzewanie

Okres zimowy to w Polsce czas ogrzewania budynków. W zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz, jest ono mniej lub bardziej intensywne. Sezon grzewczy to także codzienne raporty dotyczące stężenia szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez urządzenia ogrzewające budynki. Zasadność montażu urządzeń grzewczych które cechują się ograniczoną ich emisją jest podnoszona na każdym kroku. Równocześnie […]

Czytaj dalej


Wentylacja zdecentralizowana – rozwiązanie do różnych typów budynków

Prawidłowa eksploatacja budynku wymaga min. odpowiedniej wymiany powietrza wentylacyjnego.  Jego ilość zależna jest od przeznaczenia pomieszczenia i została określona w stosownych przepisach, głównie w normie PN-83/B-03430 z poprawką Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. Wentylacja powinna min. zapewnić: Bezpieczeństwo użytkowników, Komfort i dobre samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach, Mikroklimat wewnątrz […]

Czytaj dalej